Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ: СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ: СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Назва:
УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ: СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,98 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Мельничук Оксана Михайлівна
УДК 811.161.2’271.1’367
УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ:
СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Чернівці – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Гуйванюк Ніна Василівна,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач
кафедри сучасної української мови.
Офіційні опоненти: – доктор філологічних наук, професор Сологуб Надія Миколаївна, Інститут української мови НАН України, провідний науковий співробітник, м. Київ;–
кандидат філологічних наук, доцент Богдан Світлана Калениківна, Волинський державний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри істо-рії та культури української мови, м.Луцьк.
Провідна установа: Харківський на-ціональний університет імені В.Н.Ка-разіна Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться “7” жовтня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.07 у Черні-вецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп. V, Червона зала.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розіслано “6” вересня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук,
доцент О.В.Кульбабська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Важливим об’єктом наукових студій у сучасній лінгвістиці є специфіка мовних стосунків між учас-никами спілкування. У цьому аспекті актуальним вва-жаємо питання про синтаксичну структуру, семантико-стиліс-тичні аспекти та комуні-кативну реалізацію конструкцій мовлен-нєвого етикету. Вони все частіше привертають увагу психологів, філософів, істориків, культу-рологів, соціологів та мовознавців.
Питання про синтаксичну природу так званих „формул ввічли-вості” остаточно не з’ясовано в українському мовознав-стві. Найпоши-реніший погляд, що склався у граматичній тради-ції, стосується зарахування їх до вигуків, до окремого функ-ціонально-семантичного розряду цієї частини мови (В. Вино-градов, М. Івченко, І. Ви-хованець, К.Городенська, А.Грищенко, В.Горпинич, М.Плющ, Л.Мацько та ін.).
Однією із спроб розглянути граматичну природу конструк-цій мовленнєвого етикету в синтаксичному плані є їх зараху-вання до так званих „слів-речень”, що в загальнотеоретичному і в практично-методичному плані має вже свою історію (О. Шах-матов, Д. Овсянико-Куликовський, П. Фортунатов, Л. Щерба, В. Виноградов, О. Мельни-чук, В. Федосєєва, Г. Валімова, М. Ів-ченко, Г. Галкіна-Федорук, А. Гвоздєв, І. Сухомлин, Б. Кулик, І. Вихованець, П. Дудик та ін.). Ще інші мовознавці (Л. Булаховський, І. Попова, Є. Кроте-вич та ін.) зараховують конструкції мовленнєвого етикету до еквівалентів речення. О.Пєш-ковський вважає їх неповними реченнями. В. Кіпріянов, М. Каранська пропонують термін „не-членоване речення”. Н. Шведова називає конструкції мов-леннєвого етикету „словоформами із функцією етикету”. Дехто з мовознавців зараховує їх до еліптичних структур (П. Лекант, А. Загнітко, В. Ли-товченко) чи називає комунікатами (І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська).
Вибір теми зумовлений ще й тим, що в останні роки зріс інтерес до проблеми функціонування мовних одиниць у безпо-середньому процесі комунікації, що дає змогу комплексно до-слідити параметри синтаксичних одиниць (формально-грама-тичні, семантико-синтаксич-ні, лінгвостилістичні та функціональні).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ: СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок