Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ДІАГНОСТИКА ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ХРЕБТА У СОБАК І КОТІВ

Загрузка...

ДІАГНОСТИКА ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ХРЕБТА У СОБАК І КОТІВ / сторінка 3

Назва:
ДІАГНОСТИКА ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ХРЕБТА У СОБАК І КОТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,32 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
130501 – “Ветеринарна медицина”.
Результати досліджень використовуються у навчальному процесі та науковій роботі Національного аграрного університету, в Білоцерківському державному аграрному університеті, Львівській національній академії ветери-нарної медицини ім. С.З. Гжицького, Дніпропетровському державному аграрному університеті, Подільському державному аграрно-технічному університеті, Луганському національному аграрному університеті, Державному агроекологічному університеті та Полтавській державній аграрній академії.
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено аналіз літератури за темою дисертації, виконано весь обсяг клініко-експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення одержаних результатів.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на Міжнародній науковій конференції ветеринарних хірургів України, присвяченій 100-річчю з дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, професора І.І. Магди (ХДЗВА, м. Харків, 2004); ІІІ Міжнарод-
ному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини (НАУ, м. Київ, 2005р.), щорічних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК Національного аграрного університету (м. Київ, 2003–2005рр.).
Публікації за темою дисертації. Основний зміст дисертації опублікований у 10 наукових працях, у тому числі у 5 статтях, що вийшли у фахових виданнях: науковому віснику Національного аграрного університету (2), Збірнику наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії (1) журналі “Ветеринарна медицина України (1), електронному журналі “Наукові доповіді НАУ”, а також у матеріалах конференцій (4) та методичній розробці (1).
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури. Робота викладена на 123 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 25 рисунками та 14 таблицями. Список використаної літератури включає 269 джерел, у тому числі 222–із далекого зарубіжжя.
Вибір напрямків досліджень, матеріал та методи виконання роботи. Клінічні дослідження проводили на собаках та котах, що надходили на амбулаторний прийом з травмами різної етіології у клініки ветеринарної медицини м. Київ. Кількість виявлених випадків хвороб хребта та їх локалізація наведені у таблицях 1 та 2. На підставі загального клінічного обстеження, неврологічних, рентгенологічних та мієлографічних досліджень визначали клінічні форми хвороб різних відділів хребта, вивчали їх етіологію і патогенез, формували дослідні групи, проводили апробацію різних засобів медикаментозної терапії та з’ясовували їх ефективність. Методи діагностики та експериментальних досліджень більш детально наведені у відповідних розділах.
Ефективність апробованих методів медикаментозного лікування оцінювали за результатами неврологічного дослідження тварин, а також морфологічного та імунобіохімічного досліджень крові собак. Кров отримували у дослідних собак з вени передпліччя за допомогою системи “Vacutainer”.
Дослідження проводились в науково-комерційній фірмі “Бальд”.Вміст загального білка у сироватці крові, альбуміну та концентрацію імуноглобулінів G, M, A визначали на автоматичному аналізаторі „Immulite” фірми DPC (США) з використанням ліцензійних реактивів виробника приладу. При цьому використовували метод ферментативнопосиленої хемілюмінесценції, яка забезпечує високу точність показників та швидкість отримання результатів. Морфологічні показники крові тварин визначали за допомогою аналізатора компанії ABX “Diagnostics Micros CRP”.
Статистичну обробку отриманих даних виконували за допомогою програм електронних таблиць Excel 2003 (версія для Windows XP).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ
Апробація методів діагностики хвороб хребта. Під час діагностики проводили загальне клінічне обстеження, яке включало анамнез, спостереження тварин у стані спокою та під час руху, пальпацію, перкусію, інші методи дослідження.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ДІАГНОСТИКА ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ХРЕБТА У СОБАК І КОТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок