Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ РОСТВЕРКІВ

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ РОСТВЕРКІВ / сторінка 2

Назва:
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ РОСТВЕРКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,72 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Методи досліджень. Виконана модифікація методу переміщень стосовно розрахунку залізобетонних ростверків з урахуванням фізично нелінійної деформації їх матеріалу. Визначені основні рівняння і розроблений алгоритм їх рішення. На підставі результатів розрахунку даний аналіз напружено-деформованого стану досліджуваних конструкцій.
Правильність отриманих результатів підтверджена їх відповідністю експериментальним даним і рішенням інших авторів.
Наукова новизна отриманих результатів. Визначальні рівняння та алгоритм розрахунку зусиль, прогинів і несучої здатності перехресних залізобетонних балок з використанням просторової розрахункової схеми і врахуванням тріщиноутворення, фізичної нелінійності деформування матеріалів;
- виявлені закономірності деформування і перерозподілу зусиль різних перекриттів і плитково-ребристих прольотних будов;
- результати аналізу напружено-деформованого стану і несучої здатності простих і нерозрізних кесонних і безбалочних перекриттів, прольотних будов автодорожніх мостів, зокрема підсилених.
Практичне значення роботи.
Розвиток способу рішення фізично нелінійної задачі, що гарантує збіжність процесу послідовних наближень, навіть при дії статичних навантажень, близьких до руйнуючих;
- програмний комплекс дає можливість автоматизувати розрахунки по точнішому визначенню зусиль і деформацій при проектуванні та підсиленні залізобетонних ростверків;
- розроблена методика дозволяє виконати експертну оцінку та раціональне проектування залізобетонних ростверків.
Розроблені автором методики розрахунку і програмне забезпечення використані при реконструкції мостового переходу в селі Вістова на 76 – 548 км. автодороги Стрий – Чернівці – Мамалига; при проектуванні причалу-естакади №56 - м. Севастополь, а також у навчальному процесі ОДАБА.
Особистий внесок здобувача. Постановка завдань досліджень і підходу до їх рішення. Основні результати по розробці розрахункової моделі, алгоритму розрахунку, отримання чисельних результатів та їх аналіз.
Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної роботи були повідомлені і обговорені на науково-технічних конференціях:
- професорсько - викладацького складу Одеського національного морського університету і Одеської державної академії будівництва і архітектури в 2006 і 2007 роках.
- сучасні будівельні конструкції з металу і деревини – м. Одеса, 2006 р.
- IV Міжнародна Інтернет – конференція. Стан сучасної будівельної науки – м. Полтава, 2006 р.
- конференція, присвячена 100 річчю з дня народження проф. Єременок П.Л., м. Одеса, лютий 2006 р.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 друкарських робіт, зокрема 5 статей в спеціальних наукових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України.
Структура і об'єм дисертації. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку з 262 літературних джерел і додатків, загальним об'ємом 188 сторінок. З них 110 сторінок тексту, 86 рисунків, 8 таблиць, додатки на 7 сторінках.
Основний зміст роботи
У вступі приведено обгрунтування актуальності теми дисертаційної роботи, мету і завдання досліджень, наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача, структуру і об'єм дисертації.
У першому розділі виконаний огляд літературних джерел по темі дисертації.
Теорія розрахунку систем перехресних пружних балок вперше запропонована Бубновим І.Г. Надалі вона отримала розвиток в працях Папковіча П.Ф., Сегаль А.І., Тимошенко С.П., Блейха Ф. і Мелана Е., Калманок А.С., Симеонова С.В., Уліцкого Б.Є., Попова І.Г. Рішення методами сил або переміщень в матричній формі використовували Смірнов О.Ф., Сосис П.М. і Хакало Б.П., Бегун Г.В.
Вивченню напружено-деформованого стану і деформативності залізобетонних стрижнів і стрижньових систем присвячені роботи: Арутюняна Н.Х., Бабича Є.М., Байкова В.Н., Бамбури А.М., Барашикова А.Я., Бондаренко В.М., Буданова Н.А., Васильева П.І., Гвоздєва О.О., Голишева О.Б., Дорофєєва В.С., Карпенко М.І., Климова Ю.А., Корсуна В.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ РОСТВЕРКІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок