Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (адміністративно-правовий аспект)

КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (адміністративно-правовий аспект)

Назва:
КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (адміністративно-правовий аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
46,53 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Національний університет внутрішніх справ україни
БІЛОУС Віктор Тарасович
УДК 351.863
КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
(адміністративно-правовий аспект)
12.00.07 – теорія управління; адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державної податкової служби України.
Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, член-корес-пон--дент Академії правових наук України, заслужений юрист України Нижник Ніна Рома--нів--на, Національна академія державного управління при Президентові України, пер--ший проректор.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Андрійко Ольга Федорівна, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління і адміністративного права;
доктор юридичних наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри теорії держави та права;
доктор юридичних наук, професор Пєтков Валерій Петрович, Кіровог-радсь--кий юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, в.о. рек-то-ра-.
Провідна установа – Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, кафедра адміністративного і підприємницького права, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “20” лютого 2004 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ України за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ України (61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розіслано “20” січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Мошенський
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Становлення Української держави, зміна її політичного і соціально-економічного устрою, здійснення адміністративної реформи, безпосередня участь у міжнародних правоохоронних та інших міждержавних організаціях, стрім-кий розвиток світових процесів глобалізації сприяли виникненню нових функцій держави й наповненню старих новим змістом, що вимагає відповідного наукового обґрунтування і правового забезпечення. У той же час негативні про-цеси, особливо тінізація економіки, зростання її кримінального сектора та інші недоліки еко-но-мічного розвитку не сприяли ефективному здійсненню ре-форм. Це свідчить про те, що в Україні не вдалося створити належних умов для функ-ціонування й розвитку економіки на правовій основі. Зазначені недоліки поясню-ються також від-сутністю відповідного теоретико-методологічного та адміністра-тивно-правового за-без-печення розвитку держави й реформаційних процесів з ура-хуванням пер-спек-тив міжнародної інтеграції. При достатній кількості право-охо-ронних органів, які за своїм правовим статусом зобов’язані вести активну протидію економічній злочин-ності й корупції, в державі ще не створено ефек-тив-но діючої організаційно-управ-лінської структури і її правового забезпечення з коорди-нації їх діяльності, у резуль-таті чого вони працюють не завжди узгоджено та ефективно. Виникла об’єк-тивна потреба в поглиблених наукових дослідженнях із зазначених проблем, особливо з питань організаційно-правового забезпечення узгодженої ді-яльності правоохо-рон-них органів і створення комплексних правових та організа-ційно-управлінських меха-нізмів боротьби з економічною злочинністю.
За останні роки вагомий науковий внесок у розробку проблем державного управління, адміністративного права й адміністративної реформи зробили відомі вчені-юристи: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, В.І. Борисов, А.В. Васильєв, І.П. Голосніченко, Є.В. До-дін, Р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (адміністративно-правовий аспект)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок