Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Назва:
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,58 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПЛЮЩ Руслан Миколайович
УДК 352.075
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
25.00.04 – місцеве самоврядування
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор технічних наук, професор
ІГНАТЕНКО Олександр Семенович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Тронь Віталій Панасович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри інформатизації державного управління;
доктор наук з державного управління
БАБАЄВ Володимир Миколайович,
перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;
доктор економічних наук
УДОВИЧЕНКО Володимир Петрович,
Славутицький міський голова.
Провідна установа -– | Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, кафедра державного управління та адміністративного менеджменту,
м. Запоріжжя.
Захист відбудеться 6 лютого 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 28 грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 14.12.2006.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 2,03.
Ум.-друк.арк. 1,86. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Конституційно закріплене визнання та підтримка місцевого самоврядування – характерна риса кожної держави, яка хоче стати демократичною і правовою, побудувати досконале громадянське суспільство за безпосередньої участі своїх громадян. Упровадження базових принципів місцевого самоврядування (народовладдя, законність, гласність, колегіаль-ність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність) досягається в умовах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності його органів, підзвітності й відповідальності перед територіальними громадами цих органів і їх посадових осіб. Складність реалізації цих принципів та вирішення багатьох питань життєзабезпечення територіальних громад на місцевому й регіональному рівнях значною мірою зумовлена тим, що органи місцевого самоврядування самостійно визначають і удосконалюють свою організаційну структуру. З цим пов’язані завдання щодо забезпечення дієвості місцевого самоврядування, створення організаційних умов для ефективної реалізації його функцій та повноважень, які неодноразово ставились у виступах Президента України та програмних документах Кабінету Міністрів і до цього часу повністю не виконані.
Значні труднощі формування організаційної структури спричинені відсутністю підходів до її наукового обґрунтування, недостатньою орієн-тацією на надання громадських і адміністративних послуг, недоско-налістю структурування як самих органів місцевого самоврядування, так і комуналь-них підприємств для здійснення комплексного управління розвитком територій без надмірної бюрократизації. Проблема організаційних побудов у місцевому самоврядуванні, крім специфікації повноважень і функцій відповідно до цілей і стратегії, пов’язана з групуванням робіт у підрозділах органу; делегуванням повноважень; встановленням відповідальності за виконання повноважень; визначенням формальних відносини між посадо-вими особами з тим, щоб кожна з них знала свій статус і роль; організацією роботи безпосередніх виконавців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок