Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> обмін амінокислот і фракційний СКлад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю

обмін амінокислот і фракційний СКлад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю

Назва:
обмін амінокислот і фракційний СКлад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,89 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН
СИНЮК Юрій Володимирович
УДК 577.122:597.551.2
обмін амінокислот і фракційний СКлад білків
у організмі коропа за дії іонів
марганцю, цинку, міді та свинцю
03.00.04 – біохімія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському державному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Грубінко Василь Васильович,
Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
проректор з навчальної роботи,
завідувач кафедри загальної біології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Сологуб Леонід Ілліч,
Інститут біології тварин УААН,
завідувач лабораторії обміну речовин
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Коновець Ігор Миколайович,
Інститут гідробіології НАН України,
с.н.с. відділу екологічної фізіології
водних тварин та іхтіології
Провідна установа: Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, кафедра біохімії
Міністерства освіти і науки України, м. Чернівці
Захист відбудеться “_16__”__грудня___ 2003 р. о _1000__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01. в Інституті біології тварин УААН за адресою: вул. В. Стуса, 38, м. Львів 79034.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: вул. В. Стуса, 38, м. Львів 79034.
 
Автореферат розісланий “_14_”___листопада__ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Віщур О.І.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Забезпечення високої продуктивності рибництва останнім часом ускладнюється внаслідок антропогенної трансформації природного середовища, особливо забруднення водойм. Крім того, викиди у водне середовище окремих речовин викликають у гідробіонтів токсичний стрес. Серед таких забруднювачів важливе місце займають важкі метали. Їх іони прямо, шляхом дії на ферменти, чи опосередковано, шляхом утворення регуляторних сполук, здатні змінювати інтенсивність та спрямованість метаболізму у риб (Лукьяненко В.И., 1983; Евтушенко Н.Ю., 1985).
Зменшення продуктивності риб, вирощуваних у забрудненому середовищі, значною мірою обумовлені змінами метаболізму білків, які, як відомо, є одними з основних структурних і метаболічних чинників адаптацій. Основними інтермедіатами білкового обміну є амінокислоти. У риб амінокислоти є резервом для синтезу білків та нуклеїнових кислот, а також беруть участь у субстратному забезпеченні ліпогенезу та глюконеогенезу, зв’язуванні аміаку, виконують функції нейромедіаторів, використовуються як джерело енергії (Сидоров В.С., 1985; Яковенко Б.В., 1993; Грубінко В.В., 1995). Окремі з них беруть активну участь у детоксикації шкідливих для організму речовин (аміак, важкі метали, пестициди та інші) (Балезин С.Л., Грицук А.И., 1991; Грубінко В.В., Арсан О.М., 1991; Курант В.З., 2001). Однак, метаболізм білків і амінокислот у організмі риб за дії важких металів досліджений мало, що обумовлює актуальність розширення і поглиблення досліджень такого плану.
Якісний та кількісний склад білків сироватки крові відображає стан метаболізму в організмі риб. За дії токсикантів зміни метаболізму білків в організмі риб впливають на вміст білків у сироватці крові. Дослідження впливу важких металів на вміст білків у сироватці крові вибірково проводились на певних видах риб за дії окремих металів. Однак, відомі дані є недостатньою базою для повного розуміння фізіолого-біохімічних процесів, які відбуваються в організмі риб за інтоксикації важкими металами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження проведені в межах виконання держбюджетної тематики Міністерства освіти і науки України: “Дослідження метаболічної ролі амінокислот в адаптаційно-компенсаторних процесах в організмі тварин при екологічних стресах” (1999-2000 рр., номер держреєстрації 0199U002522), у якій автор досліджував вміст вільних амінокислот у тканинах та включення мічених гліцину, аланіну та лейцину у білки печінки і м’язів коропа за дії важких металів; “Токсикоспецифічні адаптації гідробіонтів та водних екосистем до іонів важких металів та їх регуляція” (2001-2003 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: обмін амінокислот і фракційний СКлад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок