Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

Назва:
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,64 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Целью диссертационных исследований является повышение достовернос
ти и скорости процесса диагностирования системы с нелинейными характе
ристиками путем разработки информационной модели системы и автоматиз
ированных инструментальных средств для выявления и и


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОМЛЕВА Наталія Олегівна
УДК 004:62-52:004.03
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ
РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА
Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління
та прогресивні інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Одеса – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі “Системне програмне забезпечення” Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент
Паулін Олег Миколайович,
Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Верлань Анатолій Федорович,
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, завідувач відділом моделювання динамічних систем;
кандидат технічних наук, доцент
Савєльєва Оксана Степанівна,
Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування
Провідна установа Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, кафедра автоматизованих систем управління
Захист відбудеться “22“ червня 2006 року о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-А.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект
Шевченка, 1.
Автореферат розісланий “16” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ямпольський Ю.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом розробка засобів медичного діагнос-ту-вання, особливо у випадку діагностування офтальмологічних систем, орієнто-вана на авто-ма-тизацію даного процесу з метою підвищення його ефективності. При цьому велику роль грають розробка і побудова інформаційних моделей об'єк-тів автома-тизації і процесів, що автоматизуються. Сучасний підхід до діаг-нос-ту-ван-ня з використанням інформаційних технологій вимагає розробки аналі-тич-них, об'єкт-но-орієнтованих та інших моделей предметних галузей, а також від-по-від-них методів, алгоритмів та інформаційно-програмної підтримки. Це забезпечує під-ви-щення точності результатів діагностування за рахунок розши-рен-ня набо-ру вимірюваних параметрів і підвищення точності обчислення їх зна-чень. Пробле-му представляє складність побудови інформаційної моделі і моделю-вання роботи сис-те-ми і окремих її елементів, особливо у випадку діагностування склад-них систем.
До таких систем відноситься руховий апарат зорового аналізатору (РАЗА) людини, який є важливою складовою рухової системи ока (РСО) і зорової системі в цілому. При цьому РСО фактично є природною системою управління, яка відповідає за поворот ока з метою забезпечення заданої області зорового сприйняття.
Діагностика РАЗА істотно впливає на подальший хід лікувального процесу в офталь--мології. Відомі на сьогоднішній день методи діагностики пору-шень функ-ці-онування РАЗА (методи коордиметрії, Гіршберга, метод із засто-су-ван-ням синоп-тофору) спря-мо-вані на визначення величини кута косоокості, що явля-ється лише статичним опи-сом роботи РАЗА. Однак, отриманих таким чином даних недостатньо для визна-чення реакції ока на зміну зовнішнього впливу, що є його природ-ною функцією.
Крім того, перелічені методи діагностики не автоматизовані та потребу-ють і на етапі визначення параметрів РАЗА, і на етапі формулювання діагнозу наяв-нос-ті висо-кокваліфікованого спеціаліста-офтальмолога. З іншого боку, вико-рис-тання авто-матизованої системи офтальмологічної діагностики (СОД) дозволить роз-па-ра-лелити процес отримання діагнозу шляхом розділення його на дві послідовності дій (та інформаційних потоків): обстеження пацієнта із застосуванням СОД під керів-ниц--твом оператора та отримання параметрів РАЗА, аналіз лікарем-офтальмологом зна-чень параметрів РАЗА пацієнта та формування діагнозу, що забезпечує еконо-мію часу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РУХОВОГО АПАРАТУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок