Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,91 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний педагогічний університетНаціональній педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова імені М. П. Драгоманова
ДУТКА Ганна ЯківнаДУТКА Ганна Яківна
УДК 51(077) : 378 УДК 51(077) : 378
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ
ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ
ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
13.00.02 - теорія та методика навчання математики Спеціальність: 13.00.02 - теорія та методика навчання математики
А В Т О Р Е Ф Е Р А ТА В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступенядисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних науккандидата педагогічних наук
Київ - 1 9 9 9Київ - 1 9 9 9


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Бурда Михайло Іванович,
Інститут педагогіки АПН України,
заступник директора.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Хома Григорій Петрович,
Тернопільська академія народного господарства, професор кафедри вищої математики;
кандидат педагогічних наук
Соколенко Лілія Олександрівна,
Чернігівський державний педагогічний університет
ім. Т. Г. Шевченка, доцент кафедри педагогіки і психології та методики викладання математики.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського, кафедра алгебри і методики математики, Міністерство освіти України, м. Вінниця.
Захист відбудеться 25 травня 1999 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (252601, м. Київ, вул.Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (252601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий 22 квітня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є. В. Коршак


Загальна характеристика роботиЗагальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Перетворення в економічній та соціальній сферах нашого життя вимагають нових підходів до розбудови всієї системи освіти і висувають на перший план завдання розробки нового змісту освіти і нових технологій навчання, які забезпечували б високоякісну підготовку професійних кадрів, зокрема з економіки.
Підготовка спеціалістів економіки передбачає грунтовні знання з мате-матики і вміння їх застосовувати в майбутній професійній діяльності. Дедалі зростає роль формально-логічного апарату математики, матема-тичного моделювання, статистико-ймовірнісних методів у мікро- й макроекономіці. Математичні закономірності широко використовуються в еконо-міці сучасного виробництва, в конкретних економічних процесах і явищах. Тому в коледжах економічного профілю особливе місце має займати математична підготовка студентів, яка дає їм змогу оцінювати та прогно-зувати процеси, що відбуваються в економіці, правильно моделювати та досліджувати економічні ситуації. Крім того, математика необхідна для успішного засвоєння фундаментальних та професійно спрямованих дисциплін, які забезпечують базові економічні знання та закладають основи для подальшого вивчення спеціальних економічних дисциплін.
Усе це обумовлює необхідність посилення прикладної спрямованості курсу математики коледжів економічного профілю — реалізації методо-логічного, змістового й операційного зв’язку математики з практикою.
Важливим засобом прикладної спрямованості навчання математики є розв’язування задач економічного змісту. Ці задачі відображають реальні економічні ситуації, а їх розв’язання сприяє ознайомленню студентів з економічними поняттями і причинно-наслідковими зв’язками між ними (на рівні уявлення, засвоєння чи закріплення), математичними моделями в економіці, виробленню вмінь будувати та досліджувати математичні моделі економічних ситуацій, застосовувати математичні методи і закономірності в економіці сучасного виробництва, в конкретних економічних та виробничих процесах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок