Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З АМІНОСПИРТАМИ

ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З АМІНОСПИРТАМИ

Назва:
ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З АМІНОСПИРТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,15 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МАХАНЬКОВА ВАЛЕРІЯ ГРИГОРІВНА
УДК 546.562'73+547.435
ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З АМІНОСПИРТАМИ
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Кокозей Володимир Миколайович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач лабораторії НДЧ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Мазуренко Євген Андрійович,
Інститут загальної та неорганічної хімії
імені В.І.Вернадського НАН України,
завідувач відділу газофазного синтезу
неорганічних сполук
кандидат хімічних наук, доцент
Рейтер Ліон Григорович,
Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інститут",
доцент кафедри загальної та неорганічної хімії
Провідна установа: Львівський національний університет
імені Івана Франка, Міністерство освіти
і науки України, м.Львів
Захист дисертації відбудеться “25” листопада 2002 року о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.03 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, Київ-33, вул. Володимирська, 60, хімічний факультет,
Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “_2_” жовтня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Олексенко Л.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З'ясування ролі в живих системах металовмісних поліядерних протеїнів, які виконують функції переносу електрона, транспорту та депо мікроелементів (феррітин), переносу кисню (гемоціанін), фіксації та відновлення малих молекул (нітрогеназа), стимулювало подальший розвиток хімії гетерометальних комплексів 3d-металів, які можуть використовуватись як структурні та функціональні моделі активних центрів природних поліядерних систем. Крім того, явище молекулярного магнетизму, притаманне багатьом поліядерним комплексам, обумовлює інтерес до такого типу сполук як до перспективних складових сучасних магнітних матеріалів. Разом з тим, в більшості випадків синтез поліядерних гетерометальних комплексів є досить складним та багатостадійним. Таким чином, пошук та розробка нових підходів до синтезу гетерометальних комплексів є досить актуальною проблемою.
Метод прямого синтезу координаційних сполук, застосований вперше для одержання гетерометальних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами, показав перспективність такого підходу і можливість створення на його основі нового наукового напрямку – "Прямий синтез гетерометальних комплексів". Принциповим питанням його розвитку є з'ясування умов утворення та складу гетерометальних комплексів в залежності від вибраної пари металів, природи ліганду та розчинника.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок пов'язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “Синтез та дослідження біологічно активних сполук – потенційних медичних препаратів" (№ Держреєстрації 0196U0094474), "Синтез та дослідження антивірусних речовин" (№ Держреєстрації 0199U003491) та програмою Європейського союзу COST D8 "Хімія металів в медицині".
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було одержати методом прямого синтезу гетерометальні комплекси міді та кобальту з аміноспиртами, дослідити їх будову та властивості.
Об'єкт дослідження – утворення гетерометальних комплексів в умовах прямого синтезу.
Предмет дослідження – умови утворення, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами.
Методи дослідження – хімічні та фізико-хімічні методи дослідження (атомно-абсорбційний аналіз, ІЧ-, ЕПР- та електронна спектроскопія, магнетохімія, рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ПРЯМИЙ СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ МІДІ ТА КОБАЛЬТУ З АМІНОСПИРТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок