Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Назва:
ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,64 KB
Завантажень:
254
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Капітанська Сніжана Анатоліївна
УДК 340.0
ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ
12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2005
Дисертацією
є рукопис
Ро-бо-та ви-ко-на-на
в На-ці-о-на-ль-ній ака-де-мії вну-т-рі-шніх справ Укра-ї-ни, МВС Укра-ї-ни
Науковий керівник
доктор юридичних наук, професор
Мурашин Олександр Геннадійович,
Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії держави і права
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Бисага Юрій Михайлович,
Ужгородський національний університет, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства
кандидат юридичних наук, доцент
Бобровник Світлана Василівна,
Київський університет права, проректор
Провідна
установа
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та історії держави і права, Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Захист відбудеться 21 квітня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.009.01 Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035,
м. Київ, пл. Солом’янська, 1
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1
Автореферат розісланий “21” квітня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед найважливіших проблем, що постали перед юридичною наукою і практикою в процесі побудови в Україні громадянського суспільства і правової держави, є проблема правової поведінки особи.
В юридичній науці не приділялося належної уваги формам правової поведінки, зокрема, особливостям правомірної бездіяльності. Протягом багатьох років розвивалася теорія соціально-правової активності особи, що спрямована на побудову ідеальних моделей поведінки, без урахування особливостей української соціально-правової дійсності.
Пасивна правова поведінка у вітчизняній правовій науці переважно досліджувалася у формі протиправної бездіяльності. Правомірна бездіяльність як правовий феномен не виступала предметом спеціальних досліджень в межах загальної теорії права, і лише деякі її аспекти вивчалися на рівні галузевих юридичних наук. Це призвело до того, що бездіяльність за своїми ознаками й функціональними можливостями зазвичай прирівнюється до дії. Складається враження про відсутність відмінності між ними у сфері правового регулювання суспільних відносин.
Оскільки суспільні відносини постійно ускладнюються, спостерігається зростання пасивних правомірних форм поведінки. Чередування дій та бездіяльності пояснюється різноманітністю соціальних цілей, шляхів і засобів їх досягнення, зміною методів правового регулювання і наданням суб’єктам різних правових можливостей. Соціальна значимість правомірної бездіяльності безсумнівна, вона виходить за рамки особистих інтересів людини, яка бездіє, через те, що час від часу зачіпає права й законні інтереси інших осіб, суспільства й держави в цілому.
Актуальність обраної теми визначається не тільки недостатнім рівнем її наукової розробки. Дослідження правомірної бездіяльності одночасно сприяє розкриттю факторів, що формують життєву позицію, особистісне сприйняття чинної правової системи та визначають лінію правової поведінки особи. Це дає змогу доповнити існуючі знання і дані, отримані в процесі вивчення правомірної поведінки, виявити невирішені, спірні питання і, таким чином, сприяти подальшому розвитку теорії правової поведінки, змінити негативний погляд науковців на проблеми пасивної правомірної поведінки як пристосовницької або нігілістичної, розробити заходи щодо забезпечення такого виду правомірної бездіяльності, як дотримання заборон, заохотити і стимулювати активну правомірну поведінку.
Проблема правової поведінки особи є багатоаспектною і це обумовило необхідність вивчення і узагальнення робіт вітчизняних учених та зарубіжних авторів – юристів, філософів, соціологів, психологів, різноманітного теоретичного матеріалу, законодавства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок