Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,40 KB
Завантажень:
347
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Тема: "Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків
інноваційного розвитку промислових підприємств"


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Олефіренко Олег Михайлович
УДК 658.589.012.32.011.3
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.02.02 –
економіка та управління науково-технічним прогресом
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Сумський державний університет, завідувач кафедри маркетингу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Лепейко Тетяна Іванівна,
Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри менеджменту;
кандидат економічних наук
авуненко Лідія Пилипівна,
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, заступник директора з наукової роботи.
 
Провідна установа – Національний технічний університет „ХПІ” Міністерства освіти і науки України, кафедра організації виробництва та управління персоналом, м. Харків.
Захист відбудеться „01” листопада 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий „30” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Як свідчить досвід передових країн, провідну роль у забезпеченні їх переходу на інноваційний шлях розвитку відіграють малі венчурні підприємства, їх частка у загальній кількості інноваційних розробок становить 70-80%.
Актуальність теми. Розвиток України як держави, що прагне на рівних увійти до світового співтовариства розвинених країн, потребує різкої активізації роботи в галузях інноваційного, переважно малого та середнього науково-виробничого (венчурного) бізнесу. Однак специфіка венчурного бізнесу (мала серійність та індивідуальність замовлень, тривалі цикли розроблення й виготовлення продукції) у поєднанні зі специфічними рисами транзитивної економіки потребує наукового обґрунтування і розроблення нових ефективних методів і систем управління їх діяльністю, особливо тих, що стосуються формування портфеля замовлень інноваційної продукції.
Вітчизняними та зарубіжними науковцями глибоко опрацьовані теоретико-методичні засади інноваційного і стратегічного управління підприємством. Фундаментальні основи розкрито у працях Ф. Котлера, І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, Ж-Ж. Ламбена, Й. Шумпетера. Запропоновані ними концепції глибоко опрацьовані й набули розвитку в працях російських і вітчизняних вчених П.М. Завлина, С.В. Валдайцева, С.Д. Ільєнкової, О.С. Віханського, М.І. Бухалкова, Т.І. Лепейко, С.М. Ілляшенка, Л.Г. Мельника, Л.П. Кавуненко, М.І. Круглова, П.Г. Перерви, В.П. Москаленка, Р.А. Фатхутдінова та ін. Але, як свідчить практика, існують невирішені проблеми створення оригінального, адаптованого до вітчизняних умов господарювання організаційно-економічного механізму управління бізнес-портфелем інноваційної продукції та гнучких, відкритих систем управління бізнес-портфелем підприємства.
Актуальність цих і ряду інших питань, їх недостатнє вивчення, велика теоретична й практична значущість обумовили вибір теми дослідження, його головну мету і задачі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем, що розробляються в Сумському державному університеті. Дисертант брав участь як співавтор у їх виконанні, підготовці відповідних звітів, зокрема: “Прогнозування фундаментальних соціально-економічних трансформацій як основи зміни базових науково-освітніх парадигм“ (№ держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок