Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,93 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
ім. Богдана Хмельницького
КАРМАЛІТА Тетяна Юріївна
УДК 355.35:159.9
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Спеціальність 20.02.02
Військова педагогіка та психологія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Здобувач Кармаліта Т. Ю
Хмельницький – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор
САВЧИН Мирослав Васильович,
Дрогобицький державний педагогічний
університтет ім. І. Франка, кафедра психології,
завідувач кафедри.
Офіційні опоненти:
доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України ЯЦЕНКО Тамара Семенівна, Черкаський державний педагогічний університет, кафедра психології, завідувач кафедри;
кандидат психологічних наук, доцент ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, кафедра психології, завідувач кафедри.
Провідна установа
Військовий інститут при державному університеті “Львівська полі-техніка”, кафедра технічних засобів інформації та культурно-просвітницької діяльності у військах, Міносвіти України, м. Львів.
Захист відбудеться «30» березня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького (Україна, м. Хмель-ницький, вул Шевченка, 46).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького (Україна, м. Хмель-ницький, вул. Шевченка, 46).
Автореферат розісланий «28» лютого 2000 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат педагогічних наук,
доцент А. Галімов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вступ. У процесі реформування Збройних сил та Прикор-донних військ України перед вищою військовою школою з'яв-ляється від-повідальне завдання - формування особистості май-бутнього офіцера, становлення його творчої професійної індиві-дуальності. Одним із важливих напрям-ів реформування системи вищої військової освіти є підвищення ефективності процесу навчання.
Актуальність теми. Перед професорсько-викладацьким складом ввузу постає завдання пошуку нових форм організації навчального процесу, розширення арсеналу використовування методич-них засобів і прийомів, які забезпечують інтенсив-ність, ефективність та професійну спрямованість навчання. Це, у свою чергу, вимагає розробки нових методичних моделей навчання, в яких реалізуються нові психолого-педагогічні ідеї, що сто-суються проблеми забезпечення розвитку і реалізації резервних потенційних можливостей усіх суб'єктів навчальної діяльності.
Одними з основних умов підвищення ефективності навчального процесу є його інтенсифікація та поглиблення соціально-пси-хологічної підготовки викладача. Психологічно обгрунтована діяль-ність викладача потребує володіння вміннями конструювати доціль-ні форми взаємодії зі слухачем, ураховувати його психологічні особ-ливості у процесі формування й розвитку особистості.
Проблема підвищення ефективності навчального процесу не є поза увагою дослідників, про що свідчить значна кількість науко-вих публі-ка-цій та праць з цієї проблематики: психології діяльності ви-кладача (Л. С. Ви-готський, Н. В. Кузь-міна, І. Д. Бех, І. М. Га-лян, К. В. Макогон); проблеми вза-є-мо-дії викла-дача та слухача як суб'єктів навчальної діяль-но-сті (Б. Ф. Ло---мов, Д. Б. Ель--конін, Є. І. Пассов, Н. В. Чепе-лєва, В. М. Га----по----но-ва та ін.); активізації резервних можливостей осо-бис-то-сті (Г. Ло--занов, Дж. Ке-рол, Г. А. Китай-го-родська, І. А. Зим-ня, Т. С. Яцен--ко, та ін.); акмеологіч-ного підходу до проблеми становлення особистості-профессіонала (І. А. Зязюн, А. О. Деркач, С. Д. Максименко, Л. Е. Ор--бан, М. В. Савчин, О. Д. Са--фін, О. Ф. Волобуєва, В. Д. Ло-патка та ін.).
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що: а) кому-нікативна взаємодія викладача зі слухачем у процесі навчання іноземної мови у вузі висвітлена недостатньо повно; б) від-сутні експериментальні дослідження, які б дозволяли сформулювати психологічні рекомендації щодо активізації зовнішніх та внутрішніх резервів навчального процесу; в) психологічний аспект діяльності викладача іноземної мови з метою інтенсифікації процесу навчання висвітлений недостатньо повно; г) не вироблений методичний інструментарій забезпечення ефектив-ності навчального процесу у ввузі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок