Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІФТОРАЛКІЛ-2-ТІОКСО-3-ОКСОСУЛЬФОНІВ

СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІФТОРАЛКІЛ-2-ТІОКСО-3-ОКСОСУЛЬФОНІВ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІФТОРАЛКІЛ-2-ТІОКСО-3-ОКСОСУЛЬФОНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,29 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
АЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
БАНДЕРА
Юрій Петрович
УДК 547.544+547.818.1+547.843
 
СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ПОЛІФТОРАЛКІЛ-2-ТІОКСО-3-ОКСОСУЛЬФОНІВ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Шермолович Юрій Григорович,
завідувач відділу хімії органічних сполук сірки,
заступник директора Інституту органічної хімії
НАН України, м. Київ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Сергучов Юрій Олексійович,
Інститут органічної хімії НАН України,
м. Київ, провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук,
Герус Ігор Іванович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, м. Київ, старший науковий співробітник
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
м. Київ
Захист дисертації відбудеться ” 6 ” жовтня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою 02094, м. Київ-94, вул. Мурманська 5, факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферaт розісланий ” 22 ” липня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01
доктор хімічних наук Вовк М.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останній час значно зросла зацікавленість до розроблення методів синтезу нових гетероциклічних сполук тіїнового і оксатіїнового рядів. Це зумовлено даними про високу біологічну активність сполук цього класу. В той же час їхні похідні з фторовмісними замісниками є недослідженими, що робить актуальним створення методів синтезу і вивчення хімічних властивостей цих сполук. Одним із способів синтезу дигідротіїнів та дигідро-1,4-оксатіїнів є реакція циклоприєднання ?-тіоксокарбонільних сполук до 1,3-дієнів та електронозбагачених олефінів. Спроби проведення даних реакцій з ?-тіоксокарбонільними сполуками, які б містили фторовмісні замісники, невідомі. Саме тому дослідження реакцій циклоприєднання поліфторалкіл-2-тіоксо-3-оксо-сульфонів з дієнами та олефінами видається науково обґрунтованою та актуальною проблемою, оскільки є вагомим підґрунтям для створення препаративних синтетичних методів отримання фторовмісних гетероциклічних похідних тіїнового і оксатіїнового ряду.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у вивченні хімічних властивостей 1-арил(алкіл)сульфоніл-1-тіоксо-поліфторалкан-2-онів і розробленні на їх основі методів синтезу фторовмісних похідних дигідротіїнів і дигідро-1,4-оксатіїнів.
Об’єкт дослідження: реакції циклоприєднання 1-арил(алкіл)сульфоніл-1-тіоксо-поліфторалкан-2-онів з дієнами і олефінами різної будови, як метод синтезу фторовмісних дигідротіїнів і дигідро-1,4-оксатіїнів.
Предмет дослідження: 1-арил(алкіл)сульфоніл-1-тіоксо-поліфторалкан-2-они в реакціях з олефінами різної будови.
Методи дослідження: органічний синтез, елементний аналіз, спектральні методи (ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія), рентгеноструктурний аналіз.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є частиною науково-дослідних тем “Дослідження 1,1-дигідрополіфтор-алкансульфідів, -сульфоксидів, -сульфілімінів, -сульфонів та фторосульфуранів, як реагентів для синтезу поліфторованих ациклічних, циклічних та гетероциклічних сполук” (№ Держреєстрації 0100 U 002177), що виконувалася в Інституті органічної хімії НАН України (І кв. 2000 р. – ІV кв. 2002 р.) та ”Синтез та властивості похідних поліфторалкантіокарбонових кислот” (№ Держреєстрації 0101U006506), що виконується в Інституті органічної хімії з І кв. 2001 р. по ІV квартал 2005 р.
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше синтезовані нові високореакційні “будівельні блоки” – 1-арил(алкіл)сульфоніл-1-тіоксо-поліфторалкан-2-они і досліджені їх хімічні властивості, зокрема, реакції з 1,3-дієнами і олефінами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІФТОРАЛКІЛ-2-ТІОКСО-3-ОКСОСУЛЬФОНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок