Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Загрузка...

РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ / сторінка 3

Назва:
РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,13 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Для збирання первинних даних використовувались психодіагностичні методики, спрямовані на вивчення рівня сформованості учбової діяльності, компонентів Я-концепції, структури міжособистісних відносин у шкільних колективах.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
·
Набули подальший розвиток наукові уявлення про закономірності формування Я-концепції в підлітковому віці та про зміст підліткової кризи самосвідомості.
· Вперше проведено комплексне вивчення особливостей формування і динаміки розвитку Я-концепції підлітків у залежності від засобу організації учбової діяльності в початковій школі.
· Встановлено специфічні відмінності в рівні сформованості і динаміці змін різних компонентів Я-концепції підлітків у залежності від засобу організації учбової діяльності в початковій школі.
· Виділено специфічні види Я-концепції підлітків, що навчалися в початковій школі при різних засобах організації учбової діяльності.
· Встановлено взаємозв'язок сформованості суб'єкта учбової діяльності і розвитку Я-концепції особистості в підлітковому віці.
· Визначено специфічні відмінності в протіканні кризи самосвідомості та способах виходу з кризи в підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у початковій школі.
Практичне значення роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані для удосконалення навчально-виховного процесу в умовах формування учбової діяльності; психокорекційної роботи з підлітками, спрямованої на допомогу учням в усвідомленні свого Я; у підготовці вчителів і психологів, що працюють як у системі розвивального навчання, так і в традиційній системі навчання.
Особистий внесок автора. Дисертантом особисто виконано аналіз основних теоретичних підходів до розуміння Я-концепції в сучасній психології. Розглянуто основні теоретико-експериментальні дослідження розвитку самосвідомості в підлітковому віці. Підібрано комплекс методів дослідження, проведено порівняльний кількісний і якісний аналіз сформованості учбової діяльності і Я-концепції підлітків у залежності від засобу організації учбової діяльності в початковій школі.
Апробація роботи. Результати дослідження були подані й обговорені на V і VII науково-практичних конференціях учителів “Актуальні проблеми гуманітарних наук і їх інформаційне забезпечення” (м. Харків, 1998, 2000 р.), ІІІ Харківських міжнародних психологічних читаннях (м. Харків, 1999 р.), міській конференції молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених м. Харкова” (м. Харків, 2000 р.), методологічних семінарах факультету “Соціальний менеджмент” ХГІ “НУА” (м. Харків, 2000 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 11 публікаціях: 8 статтях (із них 6 – у фахових виданнях), 2 тезах конференцій, 1 навчальному посібнику.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, трьох додатків. Викладена на 173 сторінках машинопису. Кількісні дані подані в 29 таблицях, 9 малюнках. Список використаних літературних джерел складається з 240 найменувань, із них 19 на іноземній мові.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, вибір теми, визначено мету, задачі, об'єкт, предмет та методи дослідження. Крім того, охарактеризовано наукову новизну, практичну цінність, наведено дані про апробацію роботи та її структуру.
Перший розділ “Проблема розвитку Я-концепції в підлітковому віці” містить ґрунтовний аналіз проблеми розуміння структури і механізмів формування Я-концепції; основних теорій розвитку особистості в підлітковому віці; ролі учбової діяльності в розвитку самосвідомості дитини.
Аналіз літератури дозволяє констатувати, що проблемі становлення Я-концепції особистості присвячено численні експериментальні і теоретичні дослідження. Вив- чено структуру, механізми і закономірності формування Я-концепції.
Традиційно Я-концепція визначається як динамічна система уявлень людини про себе.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок