Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Назва:
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.Драгоманова
ВОВК Людмила Іванівна
УДК 371.3:378.14:53
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Полтавському університеті споживчої кооперації України, Міністерство освіти і науки України, Укоопспілка.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор
КОРШАК Євген Васильович,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри методики викладання фізики.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент
Сусь Богдан Арсентійович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри загальної та теоретичної фізики;
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Головко Микола Васильович,
Інститут педагогіки АПН України, старший науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти.
Провідна установа: Кам’янець-Подільський державний університет, кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, Міністерство освіти та науки України, м. Кам’янець-Подільськ.
 
Захист відбудеться “ 26 ” жовтня 2004 р. о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “_24___” вересня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Швець В.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У Державній національній програмі “Освіта: Україна ХХI століття” перед вищою школою поставлено завдання перенести освіту на рівень досягнень розвинутих країн світу та інтегрувати її у міжнародне науково-освітнє співтовариство. Реформування вищої освіти на основі врахування тенденцій суспільного розвитку є одним з найактуальніших завдань становлення державності України. Основна відмінність професійної освіти від загальної полягає в тому, що при плануванні навчального процесу у професійному освітньому закладі поряд із загальноосвітніми та розвиваючими цілями освіти завжди наявні і прагматичні цілі навчання, які й визначають зміст і якість майбутнього спеціаліста. При такому навчанні необхідні знання з фундаментальних на, які б слугували опорою для усвідомленого засвоєння загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін.
У роботі зі студентами нефізичних спеціальностей необхідно враховувати чимало проблем. Перш за все, це проблема створення умов для вивчення фізики в необхідному обсязі. Також стоїть завдання підвищення ефективності навчальної діяльності студентів в умовах різного рівня знань з фізики у першокурсників. Скорочення кількості годин на аудиторне вивчення фізики потребує вдосконалення організації і активізації самостійної роботи студентів. На наш погляд, значною мірою розв’язати ці проблеми допомагає застосування методу аналогії, який дає можливість полегшити і прискорити процес навчання. Під аналогією розуміють такий метод наукового пізнання, коли з подібності двох або більше ознак (властивостей, відношень) предметів, явищ, процесів навколишньої дійсності можна зробити висновок про подібність інших ознак (властивостей, відношень) цих предметів, явищ, процесів. Метод аналогії сприяє активізації самостійної розумової діяльності, розвитку відчуття нового і формуванню інженерно-дослідницької функції спеціаліста. Введення методу аналогії у навчання фізики відповідає діючим кваліфікаційним вимогам до певної спеціальності, згідно з якими випускник повинен володіти методологією і методами пізнання, творчої діяльності при розв’язанні професійних завдань.
Дане дослідження продовжує ряд досліджень, присвячених таким методам навчання: метод симетрії, метод середнього, графічний метод, моделювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок