Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ В КАТАЛІТИЧНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ В КАТАЛІТИЧНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ В КАТАЛІТИЧНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,78 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
УДК 621.21
Зубков Леонід Пилипович
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ В КАТАЛІТИЧНОМУ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ
Спеціальність 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апаратів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, м. Харків
Науковий керівник: – доктор технічних наук, професор
Ведь Валерій Євгенович
Національний технічний університет “
Харківський політехнічний інститут”,
професор кафедри інтегрованих технологій,
процесів та апаратів
Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор
Камбург Володимир Григорович
Хмельницький національний університет,
завідувач кафедри прикладної математики
кандидат технічних наук, доцент
Атаманюк Володимир Михайлович
Національний університет “Львівська політехніка”,
доцент кафедри хімічної інженерії та промислової
екології
Провідна установа: Український Державний хіміко-технологічний
університет, МОН України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “ 6 ” 07 2006 р. о 14°° годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул.. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Автореферат розісланий “ 03 ” 06 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 Тимченко В.К.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Процеси та методи очистки газових викидів від шкідливих речовин широко використовуються та отримують подальший розвиток практично у всіх галузях промисловості, у транспортних засобах, в житлово-комунальних господарствах та в побуті.
Наукові дослідження, що присвячені удосконаленню технологій очистки газів та контактних апаратів присвячені розробкам нових більш ефективних каталітично активних елементів, які дозволяють проводити процеси конверсії шкідливих домішок з максимальними значеннями ступенів перетворення, створенню носіїв каталізаторів, що дають можливість найповніше здійснювати конверсію та проектування каталітичних перетворювачів для проведення процесів з високими швидкостями. Наразі такі дослідження проводяться по окремим науковим напрямкам без залучення к дослідженню досягнень, отриманих в суміжних галузях знаний.
В зв’язку з цим дослідження газодинамічних, з урахуванням тепловиділення и кінетичних процесів конверсії газів та їх моделювання на розроблених матеріалах носіїв і каталізаторів для розробки нової ефективної конструкції каталітичного перетворювача шкідливих газових викидів має значне народногосподарське, економічне та екологічне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до тематики науково-дослідних робіт НТУ “ХПІ” у межах держбюджетної теми “Теоретичні основи енергозберігаючої інтеграції процесів та технології зменшення шкідливих викидів для промислових підприємств” (ДР № U001521), а здобувач був виконавцем окремого розділу.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування й створення нового каталітичного перетворювача шкідливих газових викидів на основі експериментальних газодинамічних та кінетичних досліджень процесів каталітичної конверсії ненасичених, хлоровмісних й ароматичних вуглеводнів і їх сумішей на розроблених матеріалах носіїв з каталітично активними центрами, опису математичними моделями вивчених процесів й властивостей матеріалів. У відповідності з поставленою метою в дисертації було сформульовано та вирішено наступні задачі: 
проведено оцінку сучасного стану екологічної обстановки в Україні та виконано аналіз відомого апаратурного оформлення каталітичних нейтралізаторів для знешкодження газів, що відходять з промислових підприємств, транспортних засобів, сміттєспалювальних установок; 
розроблено експериментальний стенд для проведення кінетичних та газодинамічних досліджень, за допомогою якого можна вивчати й параметри функціонування промислових установок; 
досліджено склади керамічних матеріалів та проведено моделювання їх параметрів для отримання носіїв каталізаторів складної геометрії і з завданими керамічними й каталітичними властивостями; 
визначено кінетичні закономірності каталітичних процесів конверсії шкідливих газових викидів сміттєспалювальних печей, у тому числі й в присутності сполук, що уповільнюють процеси каталізу; 
розроблено математичні моделі і алгоритм чисельного рішення задачі змішування газів та виділення тепла в каталітичному перетворювачі для визначення полів температури, тиску й концентрації домішкових речовин у апараті, що розглядається; 
запропоновано методику проектування каталітичних перетворювачів нової конструкції, які забезпечують проведення процесу очистки газів з максимальним ступенем конверсії та економічною ефективністю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ В КАТАЛІТИЧНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок