Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Нормування вітрового навантаження на будівельні конструкції для території України

Нормування вітрового навантаження на будівельні конструкції для території України

Назва:
Нормування вітрового навантаження на будівельні конструкції для території України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,48 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ДЕРКАЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
УДК 624.042.1
Нормування вітрового навантаження
на будівельні конструкції
для території України
05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Полтава - 2002Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - доктор технічних наук, доцент Пашинський Віктор Антонович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Офіційні опоненти - Провідна установа - доктор технічних наук, професор Фурсов Вадим Вікторович, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (м. Харків). Кандидат технічних наук, доцент Єгоров Євген Аркадійович, Приднепровська державна академія будівництва та архітектури (м.Дніпропетровськ) ВАТ “Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім.В.М.Шимановського” (м. Київ)
Захист відбудеться “25”червня 2002 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.052.02 при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за адресою:
314601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 218.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою: 314601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.
Автореферат розісланий “17”травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В.Чернявський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економічна ефективність та надійність будівельних конструкцій формується на усіх етапах їх життєвого циклу, але визначальною є стадія проектування. Точне урахування у проектних розрахунках властивостей конструкцій та впливів експлуатаційного середовища дозволяє забезпечити достатній рівень надійності несучих конструкцій при мінімальних витратах на їх виготовлення та зведення. Одним з найбільш мінливих та невизначених факторів є навантаження від тиску вітру на поверхні будівель та споруд, а тому його вивчення та уточнення може відіграти важливу роль у підвищенні ефективності будівельних конструкцій.
При розрахунках за методом граничних станів використовуються розрахункові значення зовнішніх навантажень та впливів, визначені імовірнісними методами на основі статистичних даних та наведені у нормах навантажень. Діючі в Україні СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" за 15 років застаріли, мають недостатньо детальні карти територіального районування, не враховують при визначенні вітрового навантаження напрямку вітру та строку служби конструкцій, а також ряду географічних та кліматологічних особливостей території України.
Дана робота присвячена вирішенню актуальної конкретної наукової задачі нормування вітрових навантажень на будівельні конструкції для території України, вільного від указаних недоліків та гармонізованого зі світовим досвідом нормотворення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації включена до планів наукової роботи кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка та пов'язана з виконанням держбюджетних науково-дослідних робіт № 28/94 "Розробка пропозицій по удосконаленню норм проектування будівельних конструкцій на основі дослідження їх надійності" та № 43/96 "Розробка методів розрахунку надійності будівельних конструкцій і нормування навантажень на них", які виконувалися за планами Міністерства освіти України.
Мета і задачі дослідження: удосконалити імовірнісну методику визначення розрахункових значень вітрового навантаження на будівельні конструкції та виконати його нормування для території України. Для досягнення мети потрібно вирішити наступні задачі:
1) на основі відомих загальних методів отримати конкретні робочі формули для обчислення граничних та експлуатаційних розрахункових значень вітрового навантаження, а також випадкових похибок їх оцінювання;
2) проаналізувати систематичні похибки оцінювання розрахункових значень, що виникають внаслідок неповної відповідності застосованих законів розподілу до фактичних даних, та виконати порівняльний аналіз імовірнісних моделей вітрового навантаження з урахуванням похибок оцінювання розрахункових значень;
3) дослідити залежність вітрового навантаження від напрямку вітру та розробити рекомендації щодо урахування цього фактора в розрахунках будівельних конструкцій;
4) за результатами строкових спостережень на метеостанціях України визначити граничні та експлуатаційні розрахункові значення вітрового навантаження, виконати їх узагальнення та територіальне районування;
5) співставити отримані результати з чинними нормами навантажень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Нормування вітрового навантаження на будівельні конструкції для території України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок