Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Назва:
ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,88 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дука Юлія Володимирівна
УДК: 141.7:316.2.02
ОПОДАТКУВАННЯ
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
09.00.03 – соціальна філософія та
філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: – доктор філософських наук, доцент Кривега Люд-мила Дмитрівна, завідувач кафедри філософії Запорізького державного університету.
Офіційні опоненти:– доктор філософських наук, професор Жадько Ві-талій Андрійович, Гуманітарний університет “За-порізький інститут державного та муніципального управління”, кафедра адміністративного і госпо-дарського права;–
кандидат філософських наук, доцент Воробйова Любов Сергіївна, Академія державної податкової служби України, кафедра філософії та соціології.
Провідна установа:– Центр гуманітарної освіти Національної Академії наук України (м. Київ).
Захист відбудеться “6” грудня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 по захисту дисертацій в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України (адреса: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. V, ауд. 326).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізь-кого державного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. ІІ.
Автореферат розісланий “_5_” _____листопада____ 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тимченко С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження визначається зростанням інте-ресу до проблеми оподаткування в українському суспільстві, яке пере-буває на стадії соціокультурного оновлення. У зв’язку з цим виникає потреба в дослідженні методологічних принципів, що визначають гармонізацію інтересів особи і держави в різних сферах суспільного буття і, зокрема, в податковій сфері. Податки забезпечують фінансовий супровід розбудови держави, яка не має інших рівноцінних джерел для свого існування. Тому, які б зміни не відбувалися в її розвитку, незмінним її елементом залишається податкове регулювання. Крім того, оподаткування як соціальний інститут завжди виступає одним із основних інструментів вирішення багатьох соціальних проблем. Завдячуючи зібраним податкам, суспільство створює необхідні умови для реалізації людиною її життєвих потреб, розвитку творчого по-тенціалу.
Недосконалість системи оподаткування в сучасній Україні, недос-татня розробленість методологічних принципів утвердження податкових відносин призводить до зародження і сталого функціонування в суспільстві тіньо-вої соціальності взагалі, тіньової економіки зокрема.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена фактичною відсутністю нових комплексних розробок у цьому напрямку і практич-ною значимістю питань, необхідність вирішення яких потребує вдоско-налення податкової системи і податкових відносин під кутом зору соціально-філософського, а не тільки вузько економічного чи правово-го, бачення шляхів подолання кризового стану суспільства і його по-дальшого розвитку.
Усе вищесказане визначило вибір теми дисертаційного дослід-ження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робо-та виконана відповідно до державної бюджетної теми кафедри філософії Запорізького державного університету “Вдосконалення змісту та мето-дики викладання філософських дисциплін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України” (шифр держ-реєстрації №0194У043134).
Стан наукової розробки проблеми. Розробка теоретичних основ оподаткування і принципів побудови податкових систем з урахуванням конкретних історичних умов розвитку суспільства відображено у працях видатних філософів і науковців минулого, серед яких Ж. Боден, Т. Гоббс, Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок