Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМІНА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ В СУМІШАХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В ПРИСУТНОСТІ АЕРОСИЛУ

ЗМІНА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ В СУМІШАХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В ПРИСУТНОСТІ АЕРОСИЛУ

Назва:
ЗМІНА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ В СУМІШАХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В ПРИСУТНОСТІ АЕРОСИЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,45 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК
ДУДАРЕНКО
Галина Володимирівна
УДК 541.64: 678-19:678.012
ЗМІНА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ В СУМІШАХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В ПРИСУТНОСТІ АЕРОСИЛУ
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ ? 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі фізикохімії полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор,
академік НАН України Ліпатов Юрій Сергійович,
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор Сергеєва Людмила Михайлівна
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
провідний науковий співробітник відділу гетероланцюгових полімерів і взаємопроникних полімерних сіток
доктор хімічних наук, професор Шийчук Олександр Васильович
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
професор кафедри теоретичної та прикладної хімії
Захист відбудеться «11»червня 2008 р. о 14 00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України. 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48.
Tел. (044)5591394, факс: (044)2924064.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту хімії
високомолекулярних сполук НАН України ( м. Київ, Харківське шосе, 48).
Автореферат розісланий «7»травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.О. Бровко


____________________________________________
Підписано до друку 5.05.2008 р. Формат 60Ч90/16.
Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.
Тираж 100. Зам. 61
____________________________________________
«Видавництво “Науковий світ”»®
Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.
м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.
200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В останні роки особливу увагу приділяють дослідженню наповнених полімерних матеріалів, без яких неможливо вирішення багатьох сучасних технічних проблем. Одним з основних процесів, що визначають властивості таких систем, є адсорбція полімерних компонентів на поверхні наповнювача. Структура і молекулярно-масові характеристики поверхневих шарів полімерів відіграють суттєву роль не тільки в комплексі кінцевих фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів, але і під час формування полімерного матеріалу, при його переробці чи синтезі в тих випадках, коли ці процеси відбуваються в присутності твердих тіл іншої природи – наповнювачів, пігментів, на поверхні металів, скла тощо. Дослідження зміни молекулярно-масових параметрів полімерів при їх адсорбції дають можливість отримувати композиційні матеріали з властивостями, що регулюються або визначаються насамперед.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконана у відділі фізикохімії полімерів ІХВС НАН України у відповідності з планами науково-дослідних робіт ІХВС НАН України “Створення та експериментальне обґрунтування теорії фазових перетворень в полімерних системах на основі сумішей і сплавів полімерів” (2002–2004, № держ. реєстрації 0102U000560) і “Перехідний нерівноважний стан в багатокомпонентних полімерних системах” (2005–2009, № держ. реєстрації 0105U000065).
Мета і задачі роботи.
Метою роботи є визначення закономірностей зміни молекулярно-масового розподілу полімерів в одно- і двокомпонентних полімерних системах при адсорбції на аеросилі з розчинів і в умовах реакційного формування сумішей лінійних полімерів in situ в присутності аеросилу як наповнювача.
Вирішувались такі завдання:
Досліджували зміну молекулярно-масових параметрів полімерів при їх адсорбції на аеросилі з бінарних та потрійних розчинів, в залежності від різних факторів:
- адсорбційної активності полімерів до поверхні аеросилу;
- впливу співвідношення поверхні адсорбенту до об’єму розчину (А/V);
- параметра термодинамічної гнучкості макромолекул;
- концентрації розчину, з якого проводиться адсорбція (розведений, напіврозведений);
- співвідношення полімерів у розчині.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗМІНА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВОГО РОЗПОДІЛУ В СУМІШАХ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ В ПРИСУТНОСТІ АЕРОСИЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок