Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ТАМПОНУВАННЯ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАМПОНУВАННЯ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ТАМПОНУВАННЯ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,91 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ЛАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
УДК 622.245
УДОСКОНАЛЕННЯ ТАМПОНУВАННЯ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН
(НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)
Спеціальність 05.15.10 - Буріння свердловин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Івано-Франківськ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Міністерство освіти і науки України; лабораторні дослідження механізму передачі тиску проведені в Полтавському відділенні Українського державного геолого-роз-відувального інституту, Міністерство екології та природних ресурсів України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Коцкулич Ярослав Степанович,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
завідувач кафедри буріння
нафтових і газових свердловин
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Навроцький Богдан Іванович,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
кандидат технічних наук,
завідувач лабораторії тампонажних
матеріалів і дисперсних систем,
Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича
Провідна установа: ВАТ Український нафтогазовий
інститут (УкрНГІ, м. Київ)
Захист відбудеться “08” лютого 2002 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.20.052.02 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
Автореферат розісланий “7” грудня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, Драганчук О.Т.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Неякісне цементування часто є головною причиною ви-ник-нення заколонних газонафтоводопроявлень (ГНВП), міжпластових перетоків, фонтан-ів. Аналіз опуб-лікованих даних показав, що від 10 до 60% фонду свердловин на різних ро-до-ви-щах газу мають заколонні перетоки, тобто такі свердловини не придатні до екс-плу-а-тації. Ліквідація заколонних ГНВП, перетоків і фон--танів вимагає значних затрат ча-су та коштів, і ці заходи низько-ефек-тив-ні. Повністю ліквідувати такі ус-к-лад-нення сьогодні практично неможли-во через не-досконалість наявних технологій.
Над вирішенням різних аспектів проблеми удосконалення технології роз-ме-жу-ван-ня пластів у складних гірничо-геологічних умовах працювало багато вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких Ахметов Р.А., Ашраф’ян М.О., Бережний О.І, Бу-латов А.І., Відовський А.Л., Гайворонський А.А., Горський В.Ф., Грачов В.В., Да--------нюшевський В.С., Карім-ов Н.Х., Колісник В.І., Коцкулич Я.С., Кочкодан Я.М., Кузнецов Ю.С., Куксов А.К., Леонов Є.Г., Лужаниця О.В., Мавлютов М.Р., Малевансь-кий В.Д., Маріампольский Н.А., Мірзаджанзаде А.Х., Мочернюк Д.Ю., Навроцький Б.І., Обозін О.Н., Овчинников В.П., Рахімбаєв А.М., Соловйов Є.М., Татарінов А.В., Цибін А.А., Черненко А.В., Ясов В.Г. та багато інших. Проте на сьогоднішній день проблема залишається досить актуальною.
Однією з найнебезпечніших, з точки зору виникнення ГНВП і перетоків, є по-чат--кова стадія очікування тужавіння цементу (ОТЦ). На цій стадії формування цементного каменю, коли він являє собою проникну матрицю продуктів гідратації твердої фази розчину, поровий простір якої заповнений рідиною замішування, створюється небезпека виникнення фільтрації пластового флюїду, що стає причиною суффозійного каналоутворення. Згідно з опублікованими даними більше 80% заколон-них ГНВП виникає у перші 28 годин ОТЦ.
Однією з основних причин ГНВП під час цементування є зниження гідро-ста-тич--ного тиску стовпа тампонажного розчину на пласт у період ОТЦ. На сьогод-ніш-ній день недостатньо досліджена природа процесів зниження тиску після досягнення там-понажним розчином часу загуснення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ТАМПОНУВАННЯ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок