Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)

Назва:
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,21 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Здійснення інноваційної діяльності передбачає наявність відповідн
ого механізму реалізації її цілей і завдань


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НОВІКОВА Ірина Володимирівна
УДК 658.152.012.16
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
(за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Верба Вероніка Анатоліївна,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри стратегії підприємств
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гончарова Наталія Петрівна,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник
Кавуненко Лідія Пилипівна
Центр досліджень науково-технічного потенціалу
і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України,
заступник директора
Провідна установа: Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ технологічного прогнозування та інноваційної політики, м. Київ
Захист відбудеться “20” листопада 2003 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “17” жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор Федонін О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Складні ринкові перетворення української економіки потребують подолання інноваційної інертності господарських суб’єктів усіх форм власності шляхом розвитку їх інноваційного потенціалу. Запроваджувана інноваційна модель розвитку економіки України грунтується передусім на стимулюванні розвитку інноваційних процесів. За умов динамічних змін ця модель має стати домінуючою як для окремих мікросистем, так і для країни в цілому.
Вже майже сторіччя еволюціонує теорія інновацій, фундатором якої став Й.-А. Шумпетер. Біля її витоків також стоїть ім'я видатного вченого, відомого українського економіста-класика М.Туган-Барановського, який вперше застосував відтворювальний підхід до аналізу нерівномірності процесу розвитку економіки під впливом науково-технічного прогресу. Серед відомих зарубіжних науковців, які досліджують проблемне поле інновацій, Х.Барнет, Б.Санто, Р.Солоу, Б.Твісс, Є.Тоффлер, В. Хартман, Е.фон Хіппель і ін. Вагомий внесок у розвиток цього напряму зробили вчені України та країн СНД – В. Александрова, Л. Бляхман, Б. Гінзбург, Н. Гончарова, Г. Добров, М. Кондратьєв, Б. Малицький, І. Продіус та ін. Питання оцінки та розвитку інноваційного потенціалу (ІП) тільки починають досліджуватись вітчизняними науковцями, при цьому переважна більшість наукових праць присвячена дослідженню макроекономічних аспектів даної проблеми. Серед них слід зазначити праці А. Амоши, Ю. Бажала, М. Данько, Г. Доброва, А. Казанцева, В. Клименюка, Ф. Поклонського та ін. Проте механічне перенесення здобутків дослідження ІП економічних систем і окремих галузей на рівень підприємств не завжди можливе, що доводить необхідність формування принципово іншого інструментарію оцінки інноваційного потенціалу підприємства (ІПП) та кардинально відмінних управлінських рішень щодо його розвитку.
Різноманітність умов функціонування підприємств, ступінь їх залученості до інноваційного процесу, різні стадії життєвого циклу інновації потребують створення адекватної методологічної концепції фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ІПП, що забезпечить посилення конкурентних позицій і зміцнення стратегічної платформи підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок