Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ ТА ДІЇ ДИПЕПТИДУ КАРНОЗИНУ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ ТА ДІЇ ДИПЕПТИДУ КАРНОЗИНУ

Назва:
ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ ТА ДІЇ ДИПЕПТИДУ КАРНОЗИНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,33 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН
БОЙКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
УДК: 612.015.33:612.015.22:612.262] - 084
ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ ТА ДІЇ ДИПЕПТИДУ КАРНОЗИНУ
03.00.04 – біохімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі біохімії
Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Великий Микола Миколайович,
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я
України, професор кафедри біоорганічної, біологічної
та фармацевтичної хімії
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Калачнюк Григорій Іванович,
директор НДІ біотехнологічних основ
підвищення продуктивності тварин
Львівської державної академії
ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького,
професор кафедри органічної і неорганічної хімії
кандидат біологічних наук
Федорович Дарія Василівна,
старший науковий співробітник відділу біохімічної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України
Провідна установа: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ
Захист відбудеться " 12 " грудня 2002 р. о 10 годині на з асіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин УААН: вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: 79034, м.Львів, вул. Стуса, 38.
Автореферат розісланий " 11 " листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. І. Віщур


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Більшість патологічних процесів у ссавців супроводжується гіпоксичним стресом. У його розвитку і перебігу виділяють оксидаційну й нітрозативну ланки. Нітрозативний стрес характеризується посиленою продукцією та пошкоджуючою дією оксиду азоту (II) (NO) і його вільнорадикальних похідних (Patel R. P., 1999; Abuja P. M., Albеrtini R., 2001). Головним шляхом синтезу NO у різних тканинах ссавців є ензиматичний за участю NO-синтаз (Горрен А. К. Ф., 1998; Меньщикова Е. Б., 2000) з використанням таких субстратів, як аргінін, креатин, карнозин, брадікінін (Palmer R. M., 1988; Дмитренко Н. П., 2001; Alaghband-Zaden J., 2001). Альтернативними способами утворення NO in vivo є відновлення нітрат/нітрит-аніонів до NO гемовмісними та Mo6+-умісними білками за гіпоксії (Реутов В. П., 1995; Nakamura M., 1996), біотрансформація нітриту до NO за умов тканинного ацидозу, реакція між аргініном та пероксидом водню (Проскуряков С. Я., 1999). Ці механізми об’єднані у метаболічний цикл NO (Реутов В. П., 1995). Залежно від умов утворення оксид азоту та його вільнорадикальні похідні виявляють регуляторні або цитотоксичні ефекти (Gryglevski R. J., 1986; Башкатова В. Г., 1998). Цитотоксична дія цих речовин полягає в інгібуванні активності окремих ензимів, зокрема внаслідок нітрозування функціональних груп у білках (Gryglevski R. J., 1986), пошкодженні компонентів дихального ланцюга, розщепленні ДНК, РНК, пошкодженні ліпідів (Arteel G. E., 1999). Тому актуальна є проблема пошуку речовин з активністю антиоксидантів, здатних запобігати метаболічним порушенням в організмі ссавців за умов гіпоксії.
Відомо, що дипептид карнозин (-аланіл-L-гістидин) і його гістидиновмісні аналоги мають властивості антиоксидантів (Владимиров Ю. А., 1998). Біологічна активність цих речовин зумовлена здатністю хелатувати йони зі змінною валентністю (Тромбли П. К., 2000), а також взаємодіяти з О2- за наявності йонів Cu2+ та Zn2+ (Гуляева Н. В., 1987; Lee J. W., 1999), гідроксильним радикалом (Kohen R., 1988), запобігати утворенню гіпохлорит-аніону за умов ішемії (Болдырев A. A., 1995). Тому карнозин може мати важливе значення у функціонуванні чутливих до гіпоксії тканин, які використовують вільнорадикальні сполуки як клітинні регулятори. Наприклад, у головному мозку пара вільних радикалів NO /О2- бере участь у регуляції мозкового кровообігу (Мжельская Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ ТА ДІЇ ДИПЕПТИДУ КАРНОЗИНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок