Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕПІТЕТ У СИСТЕМІ ТРОПІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Семантика. Структура. Прагматика)

ЕПІТЕТ У СИСТЕМІ ТРОПІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Семантика. Структура. Прагматика)

Назва:
ЕПІТЕТ У СИСТЕМІ ТРОПІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Семантика. Структура. Прагматика)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,59 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н. КАРАЗІНА
ОНОПРІЄНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
УДК 802. 413.0
ЕПІТЕТ У СИСТЕМІ ТРОПІВ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(Семантика. Структура. Прагматика)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | доктор філологічних наук, професор Квеселевич Дмитро Іванович, завідувач кафедри англійської філології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Скибіна Валентина Іванівна, декан
факультету іноземної філології, завідувач кафедри теорії англійської мови Запорізького державного університету
кандидат філологічних наук, доцент Дмитренко Вікторія Опанасівна, доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Провідна установа | Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів, Міністерство освіти і науки України, м.Львів
Захист відбудеться “29” жовтня 2002 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-76).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4).
Автореферат розісланий “27” вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | доцент Солощук Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена епітету в системі тропів (тропіці) сучасної англійської мови, його семантиці, структурі й прагматиці.
Робота виконана на основі когнітивного, системно-функціонального та лінгвопрагматичного підходів до дослідження мовленнєвих явищ. Епітети як важлива аксіологічна і прагматична складова художньої мови аналізуються комплексно з метою виявлення взаємозв’язку усіх сторін їх семіотики в тексті – семантики, синтактики й прагматики. Одночасно епітети в знаковій системі тексту розглядаються саме як знаки, як єдності значення і матеріальної форми, що дозволяє розробити їх структурно-семантичну класифікацію.
Актуальність обраної теми зумовлена зростанням інтересу лінгвіс-тів до дослідження аксіологічних засобів мови в руслі антропоцентричного підходу до розробки мовної картини світу. Незважаючи на велику кіль-кість праць, присвячених тропам, зокрема епітету (0.0.Потебня, О.М.Веселовський, І.Р.Гальперін, Ю.М.Скребнєв, О.М.Мороховський, В.А.Кухарен-ко та ін.), деякі проблеми ще не одержали належного висвітлення: недо-статньо вивчено системний характер тропіки і місце епітета в цій сис-темі, відсутня вичерпна структурно-семантична класифікація складних епітетів, потребує уточнення роль епітетів у реалізації прагматичної скерованості текстів різних функціональних стилів.
Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової проблематики, що розробляється кафедрою англійської філології Житомирського державного педагогічного університету іме-ні Івана Франка "Когнітивно-комунікативний аспект дослідження словникового складу сучасної англійської мови" (затверджено Радою університету
20 січня 1994 року, протокол № 6).
Об'єктом дослідження є узуально-асоціативні та оказіонально-асоціативні епітети в сучасній англійській тропіці.
Предмет дослідження становлять системно-функціональні особливості епітетів, що визначають їх лінгвістичний статус.
Мета дисертації полягає у дослідженні епітета як системоутворюючого центру тропіки, встановленні і класифікації його структурно-семантичних моделей у сучасній англійській мові, а також визначенні його ролі в реалізації прагматичної скерованості тексту.
Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі завдання:
· виявити категоріальні ознаки всієї сукупності англійських тропів та визначити її як систему;
· обґрунтувати положення про епітет як системоутворюючий центр тропіки;
· представити тропеїчну класифікацію епітета з урахуванням тропів-гібридів, які виникають у результаті перетинання поля епітета з полями інших тропів;
· виявити і класифікувати структурно-семантичні моделі складних епітетів (як однослівних, так і надслівних);
· уточнити поняття епітетної конфігурації і роль гетерогенності її компонентів;
· дослідити роль епітета в реалізації прагматичної скерованості текстів різних функціональних стилів і жанрів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕПІТЕТ У СИСТЕМІ ТРОПІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Семантика. Структура. Прагматика)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок