Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)

ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)

Назва:
ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,72 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова
УДК 811.161.2'373.22:165.194
 
Рогальська Інна Іванівна
ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ
(на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Одеса – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Семененко Лариса Анатоліївна,
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова,
доцент кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Семенець Олена Олександрівна,
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
завідувач кафедри видавничої справи та редагування;
кандидат філологічних наук, доцент
Боєва Евеліна Володимирівна,
Південноукраїнський державний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського,
доцент кафедри української філології.
Захист відбудеться «27» червня 2008 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар 24/26, ауд. 165а.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розіслано «17» травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертацію присвячено аналізу флористичних концептів, що виступають елементами субстанціальних архетипів української поетичної мовної картини світу (МКС).
Концепти є об’єктом вивчення когнітивної лінгвістики, спрямованої на дослідження пізнавальних процесів і ролі мови в їх здійсненні, встановлення співвідношень між мовними й концептуальними структурами, пояснення когнітивної діяльності людини в процесах породження, сприйняття й розуміння мовлення, з’ясування принципів категоризації та концептуалізації світу. Становлення когнітивної лінгвістики відбулося в 70-і роки ХХ ст., її фундаторами вважають Т. ван Дейка, Р.Джеккендоффа, М.Джонсона, Дж.Лакоффа, Р.Ленекера, Л.Талмі, Г.Томпсона, Ч.Філлмора, У.Чейфа. В Україні та Росії розробкою теоретичних проблем цієї галузі знання займаються С.А.Жаботинська, О.С.Кубрякова, В.І.Постовалова, О.О.Селіванова, Ж.П.Соколовська та інші відомі вчені.
Провідним методом дослідження в когнітивній лінгвістиці виступає концептуальний аналіз, що на сучасному етапі становить собою сукупність різних підходів, серед яких виокремлюють пропозиційну семантику (Ч.Філлмор, О.Кубрякова, Г.Гіздатов), сітьовий підхід (М.Куільян, Д.Норман, Г.Скрегг), фреймову семантику (Дж.Лакофф, Ч.Філлмор, М.Мінський), теорію прототипів (А.Вежбицька, Е.Рош, Дж.Тейлор). Для аналізу мовних репрезентацій концептів використовують допоміжні методики: дослідження семантики й етимології лексем, встановлення парадигматичних, синтагматичних та епідигматичних відношень, виявлення асоціативного поля, входження до складу фразеологічних одиниць, частотні характеристики тощо. Залучення одного чи кількох методів залежить від мети дослідження та особливостей концепту. Флористичні концепти належать до рано сформованого шару свідомості людей, вони, як правило, ілюструють ідіоетнічну концептуальну картину світу, втіленням якої в мові виступає національна мовна картина світу, а одним з її виявів є поетична КС. Додатковими ознаками поетичної МКС є образність, емоційна оцінність, експресивність, тобто наявність конотативного забарвлення.
У дисертаційних роботах проаналізовано концепти краса (О.М.Цапок), добро і зло (О.П.Лисицька), правда й неправда (М.В.Мамич, О.Г.Пироженко), природа (І.М.Дишлюк), степ (О.Є.Єфименко), кохання (Г.А.Огаркова), часові й просторові концепти (Н.О.Бігунова, М.Г.Джиоєва, С.М.Лобода) та ін. Флористичні концепти вчені дослідили з позицій ономасіології (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок