Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРАЛКАНАМИ ТА КОРЕКЦІЇ НІКОТИНАМІДОМ

ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРАЛКАНАМИ ТА КОРЕКЦІЇ НІКОТИНАМІДОМ

Назва:
ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРАЛКАНАМИ ТА КОРЕКЦІЇ НІКОТИНАМІДОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,92 KB
Завантажень:
241
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О.Богомольця
ЯНІЦЬКА Леся Василівна
УДК 577.352:616.831:615.9:547.133:615.356:577.164.15:612.084
ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ
МЕМБРАННИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ
В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ
ХЛОРАЛКАНАМИ ТА КОРЕКЦІЇ НІКОТИНАМІДОМ
14.01.32 - медична біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
 
Київ - 2005

 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця Міністерства охорони здоров’я України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент АМН України,
ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович,
Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця,
завідувач кафедри біоорганічної,
біологічної та фармацевтичної хімії
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Виноградова Руфіна Петрівна,
Інститут біохімії імені О.В.Палладіна
НАН України,
провідний науковий співробітник
доктор медичних наук, професор
Кульчицький Олег Костянтинович,
Інститут геронтології АМН України,
завідувач лабораторії регуляції метаболізму
Провідна установа: Буковинський державний медичний університет
МОЗ України
Захист відбудеться „15” вересня 2005 р. о 13 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 Національного медичного універси-тету імені О.О.Богомольця (03057, Київ, пр.Перемоги, 34, фізико-хімічний корпус НМУ)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медич-ного університету імені О.О.Богомольця (03057, Київ, вул. Зоологічна, 1)
Автореферат розісланий „13” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук О.І.Толстих
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення механізмів негативного впливу висо-котоксичних ксенобіотиків на організм людини та вищих тварин, що має місце в умовах хімічного забрудненя довкілля, лишається однією з центральних проблем медичної біохімії.
Особливо небезпечними для організму людини є біоцидні ксенобіотики з класу хлоровуглеводнів, зокрема хлоралкани, які використовуються в промисловому виробництві, побутовій хімії, є продуктами урбанізації нав-колишнього середовища (Ю.И.Губский, В.Б.Долго-Сабуров, В.В.Храпак, 1993; И.М.Трахтенберг, 2000, 2004; М.Г.Проданчук, 2001, 2004). За даними провідних вітчизняних та зарубіжних токсикологів, отруєння хлоралканами посідають друге - третє місце в структурі гострих інтоксикацій населення різними ксенобіотиками, а серед хлоралканів провідне місце (близько 90% всіх випадків гострих отруєнь) займають 1,2-дихлоретан та тетрахлорметан (М.Г.Кокаровцева, 1982; Е.А.Лужников, 1999 т.і.).
Зазначені сполуки є цитотоксичними отрутами, що спричиняють важкі ураження субклітинних структур життєво важливих органів: печінки, міокарду, головного мозку, нирок тощо, призводячи до важких некрозо-дистрофічних уражень цих органів (Е.А.Лужников, Л.Г.Костомарова, 1989; D.G.Barceloux, 1992). Як доведено сучасними дослідженнями, в основі молекулярних механізмів ушкодження тваринних клітин хлоралканами лежать їх мембранотоксичні ефекти з первинними змінами фізико-хімічних властивостей ліпідного матриксу біомембран та ураження генетичного апарату, що найбільш детально вивчені в клітинах печінки на прикладі дії тетрахлорметану (Ю.І.Губський та співавт., 1995 – 2001).
В останні роки особливу увагу фахівців привертає вивчення біохімічної токсикології 1,2-дихлоретану - ксенобіотика, що є широко розповсюдженим органічним розчинником, який використовується у промисловості як попередник в багатьох синтетичних процесах, сільському господарстві та побуті. Подібно до інших хлоралканів, 1,2-дихлоретан, як і тетрахлорметан, надходячи в організм теплокровних тварин, спричиняє важкі ушкодження мембранних структур, виявляючи до того ж виражену нейротоксичну дію з розвитком токсичної енцефалопатії. Враховуючи також наявність у хлорал-канів значного наркотичного ефекту, застосування цих сполук, разом з іншими органічними розчинниками, має в наш час важливе медико-соціальне значення в практиці токсикоманій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРАЛКАНАМИ ТА КОРЕКЦІЇ НІКОТИНАМІДОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок