Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха

Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха

Назва:
Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,70 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ім. П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО
Бєрдєнникова Катерина Михайлівна
УДК 783.5
Гомілетичні традиції духовних кантат
Йогана Себастіана Баха
спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії музики Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.
Науковий керівник: доктор мистецтвознавства,
Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна,
Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського,
професор кафедри теорії музики.
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства,
Южак Кіраліна Йосипівна,
Санкт-Петербурзька державна консерваторія ім. М.А.Римського-Корсакова,
професор кафедри теорії музики;
кандидат мистецтвознавства,
Сакало Олена Василівна,
Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського, доцент кафедри історії за-ру-біжної музики.
Провідна установа: Одеська державна консерваторія ім. А.В.Нежданової Міністерства культури та мистецтв України, кафедра теорії музики та композиції.
Захист відбудеться “26” квітня 2000 р. о 15. 30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній музичній академії України ім. П.І.Чайковського Міністерства культури та мистецтв України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1/3, 2-й поверх, ауд. 36.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського Міністерства культури та мистецтв України (252001, м. Київ, вул. Городецького, 1/3)
Автореферат розісланий “23” березня 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої ради,
кандидат мистецтвознавства, доцент ___________________ Коханик І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми. Останнім часом у вітчизняному музикознавстві все більше по-ши-рю-ють-ся розробки проблем та питань, що пов’язані з музикою доби бароко. Особливої уваги заслуговують твори, що призначені для вико-нання у церкві. Серед композиторів, які все життя з-верталися до цьо-го типу творчості, Йоган Себастіан Бах та його музи--ка привертає най-пильнішій інтерес.
Європейське бахознавство існує вже півтори сотні років, віт-чизняні вчені відіграють значну роль в його розвитку. Проте є га-лузь, в якій за радянські часи намітилося відставання від західно-єв-ропейських дослідників. Це шар культових, зокрема кантатних творів, які вплетені до бого-служ-бо-вого контексту. В той час, як у іноземній му-зикознавчій літературі дуже по-ши-реною, традиційною є ідея сприй-няття творів Й.С.Баха через призму про--тес-тантської теології, літургічних законів, ідея, яка спричинила появу цілої гілки бахо-знав-ства (theologische Bachforschung), вітчизняна наука всі-ля-ко обминала, за-мов-чувала її, навіть висувала думки про світський характер творчості ком-позитора.
Наукова новизна. Ця дисертація робить спробу розглянути духовні кантати Й.С.Баха у зв’язку з традиціями лютеранського проповідництва. Му--зи-кознавчих праць, які висвітлювали б це питання, досі знайти не вда-лось ні у вітчизняній, ні у зарубіжній літературі. Мета ро-боти – довести, що гомілетичні принципи є основою духовних кан-тат Й.С.Баха. На шляху до виконання завдання дисертації можна за-значити такі віхи:
1. вивчення головних напрямків німецької філософії та теології, які за-к-ладалися в творчості містиків XIII - XIV століть та сфор-му-валися в пе-ріод Ре-формації в працях Мартіна Лютера, Еразма Роттердамського, Філіпа Меланхтона, погляди цих діячів на проповідь та основоположні ре-лігійні дог---мати, які визначили ідейне спрямування нової церкви, особливості ії го-мілетики;
2. формулювання головних ознак проповіді, як виду красно-мовства, та ти-пів проповіді;
3. аналіз музичного матеріалу в узгодженні з законами проповіді на рів-нях співвідношення слова та інтонаційно–тематичного плану тво-ру, фор-ми окремих частин та композиції цілого твору, як носіїв за-гального, сим-во-лічно викладеного змісту;
4.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Гомілетичні традиції духовних кантат Йогана Себастіана Баха

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок