Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Фізіолого-біохімічне обґрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур

Фізіолого-біохімічне обґрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур

Назва:
Фізіолого-біохімічне обґрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,71 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
Якуба
Ірина Петрівна
УДК 581.1:631.811:631.445.4
Фізіолого-біохімічне обґрунтування
оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур
03.00.12 фізіологія рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі ботаніки Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова
Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент
Паузер Олена Борисівна
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова,
доцент кафедри ботаніки
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук
Швартау Віктор Валентинович
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
завідувач відділу фізіології живлення рослин
кандидат біологічних наук
Ситар Оксана Володимирівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
молодший науковий співробітник кафедри фізіології та екології рослин
Захист дисертації відбудеться „15” листопада 2007 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17.
Автореферат розіслано: „__” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, д.б.н. Є.Ю. Мордерер


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Покращання марганцевого живлення рослин для запобігання негативних наслідків дефіциту мікроелементу та підвищення його вмісту у сільгосппродукції є важливим завданням, шляхи виконання якого необхідно розробляти індивідуально для кожного регіону (Van Campen, 1999; Rengel, 1999). Достатня забезпеченість марганцем є необхідною передумовою нормального перебігу фізіолого-біохімічних процесів у рослинах (Битюцкий, 1999; Власюк, 1980; Моргун, 2002; Тома, 1985). Мікроелемент входить до складу фотосистеми ІІ, є кофактором ферментів: малатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, супероксиддисмутази, РНК-полімерази ІІ, ауксиноксидази, аргінази, глутамінсинтази, тощо. Марганець входить до складу клітинних стінок та приймає участь у стабілізації структури нуклеїнових кислот (Merchant and Sawaya, 2005).
Проблему марганцевого живлення в Україні і на південних чорноземах зокрема досліджували академік П.А. Власюк із учнями та О.К. Добролюбський. Вагому частину проведених досліджень складали визначення забезпеченості ґрунтів марганцем та розробка марганцевих добрив. Проте більш чверті століття даній проблемі не приділяли належної уваги. На південному чорноземі та на інших карбонатних і лужних ґрунтах, де за високої валової кількості елемент має низьку рухомість (Черноземы СССР, 1981), важливе значення має фізіологічне обґрунтування шляхів оптимізації марганцевого живлення.
Незважаючи на те, що відомо, до складу яких структур входить марганець, дотепер більшою мірою не з’ясовано реакцію різних ланок метаболізму на рівень марганцевого живлення. Теоретичне та практичне значення має розкриття нових аспектів впливу мікроелементу на рослинний метаболізм, як для визначення систем кругообігу елементу, так і для фізіолого-біохімічного обґрунтування діагностики марганцевого дефіциту, розробки високоефективних добрив.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана як складова тем науково-дослідної роботи кафедри ботаніки ОНУ імені І. І. Мечникова № 194 „Еколого-біологічне вивчення наземної та водної флори Північно-Західного Причорномор’я з метою охорони, раціонального використання та управління продукційним процесом”, № держреєстрації 0100U005407; № 286 „Екологія та біологія флори і рослинності Північно-Західного Причорномор’я, охорона та раціональне використання”, № держреєстрації 0104U005432.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у дослідженні фізіолого-біохімічних аспектів марганцевого живлення рослин на південному чорноземі для визначення шляхів оптимізації живлення сільськогосподарських культур мікроелементом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Фізіолого-біохімічне обґрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок