Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Назва:
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,28 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна
УДК 373.5.016:53(043.3)
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
13.00.02 – теорія та методика навчання фізики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського державного університету Мі-ні-стер-ства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Атаманчук Петро Сергійович,
Кам’янець-Подільський державний університет,
завідувач кафедри методики викладання фізики
і дисциплін технологічної освітньої галузі.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Сусь Богдан Арсентійович,
Національний технічний університет України “КПІ”,
професор кафедри загальної і теоретичної фізики;
кандидат педагогічних наук, доцент
Тищук Віталій Іванович,
Рівненський державний гуманітарний університет,
завідувач кафедри методики викладання
фізики і хімії.
Провідна установа: Інститут педагогіки, лабораторія математичної
і фізичної освіти, АПН України, м. Київ
 
Захист відбудеться 12 вересня 2007 р. о 14-00 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 26.053.06 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного пе-да-го-гіч-ного університету імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пи-ро--гова, 9).
Автореферат розісланий 30 липня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.В.Коршак
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Із входженням України до європейського освітнього простору відбувається реформування та наближення освіти до західноєвропейських зразків, у основу яких закладено орієнтування на непов-торну, унікальну, творчу та конкурентноздатну особистість, яка б упродовж усього життя навчалась, уміла самостійно трансформувати існуючі в своїй свідомості знання та приносила користь собі та суспільству. Саме тому тепер дидакти, психологи, методисти, вчені-дослідники освітньої галузі працюють у напрямі модернізації, інформатизації та реформування середньої та вищої освіти: на цих засадах створено Національну доктрину розвитку освіти в Україні, розробляються її державні стандарти, зокрема шкільні стандарти фізичної освіти, спрямовуються основні освітні ідеї в русло Болонської декларації.
На тлі цих визначальних подій у освітянському процесі, залишаються недостатньо висвітленими проблеми розвитку творчих здібностей учнів, активізації їх пізнавальної діяльності в контексті становлення інноваційної української освіти: прогнозування та результативності навчання, профілактики психологічних стресів, прагнення учнів навчатися впродовж усього життя тощо.
Окреслені вище причини зумовили необхідність розроблення нових науково-методичних засад дидактичної системи навчання фізики. З огляду на інноваційний характер у розбудові національної освіти значним виступає чинник якості знань, зокрема, й у навчанні фізики, тому що значний обсяг знань не завжди гарантує таку ж високу їх якість. Для визначення критеріїв якості фізичних знань та регулювання процесу пізнання учнів на завершальному етапі вивчення шкільного курсу фізики в старших класах, ми розробили дидактичні основи використання еталонних вимірників якості фізичних знань.
Формування теоретичних засад дидактичних основ використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників здійснювалось на основі праць учених-дослідників:–
з активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (Б.Г.Ана-ньєв, Л.С.Виготський, Л.В.Занков, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, А.В.Петров-ський, С.Л.Рубінштейн, В.О.Сухомлинський, Г.І.Щукіна, І.С.Якіманська та інші); –
розвитку творчих здібностей школярів (Ш.А.Амонашвілі, П.Я.Галь-перін, В.В.Давидов, В.О.Левін, О.М.Лук, В.Ф.Паламарчук, Я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕТАЛОННИХ ВИМІРНИКІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок