Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР

СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР

Назва:
СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,16 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
АЛЄКСЄЄВ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
УДК 338.342.4+658
СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР
08.02.03 – організація управління,
планування і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України.
Науковий консультант | доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет “Львівська політехніка” МОН України, директор Інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва. | Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор Александрова Валентина Петрівна, Інститут економічного прогнозування НАН України; провідний науковий співробітник; | доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Герасимчук Микола Семенович, Інститут економіки НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу ефективності інвестицій і відтворення основних фондів; | доктор економічних наук, професор Омелянович Лідія Олександрівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського МОН України, декан обліково-фінансового факультету, завідувач кафедри фінансів та банківської справи. | Провідна установа | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (м. Київ). | Захист відбудеться “10” жовтня 2002 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “05” вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Інноваційний розвиток виробничо-господарських структур (ВГС, під якими будемо розуміти підприємства різних організаційно-правових форм та кооперовані з ними структури виробничого і невиробничого характеру, промислово-фінансові групи, холдинги тощо) є складовою частиною реформування економіки і важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що полягає: в оновленні складу і побудови основних фондів та удосконаленні організації їх використання як на стадії формування, так і науково-технічної підготовки виробництва; у розвитку робочої сили; у вдосконаленні відносин із зовнішнім середовищем, зокрема з органами державного управління і регулювання економіки, а також шляхом інституціональних перетворень.
Актуальність теми. Важливість інноваційного розвитку для сучасної економіки України переоцінити неможливо. Адже саме завдяки інноваціям має бути досягнуто економічне зростання вже у найближчій перспективі. Проблемам інноваційного розвитку присвячено багато праць, в яких досліджено зміст, фактори, напрями, стратегії і методи забезпечення такого типу розвитку, визначено його вплив на розвиток держави та регіонів, окремих галузей і виробничо-господарських структур.
Провідними дослідниками згаданих напрямів розвитку виробничо-господарських структур та його соціально-економічних наслідків є В.П.Алек-сандрова, О.І.Амоша, С.С.Аптекар, Ю.М.Бажал, П.Ю.Белєнький, Б.М.Бі-ренберг, Д.П.Богиня, Є.І.Бойко, А.М.Бузні, В.М.Геєць, М.С.Ге-ра-сим-чук, В.І.Голіков, В.М.Гончаров, М.І.Долішній, В.І.Захарченко, М.І.Іванов, Б.Є.Квас-нюк, Б.Т.Кліяненко, Г.В.Козаченко, М.А.Козоріз, Є.В.Крикавський, О.Є.Кузь-мін, Т.В.Ландіна, О.О.Лапко, І.І.Лукінов, П.С.Маковеєв, М.М.Мар-ти-ненко, Л.М.Матросова, В.П.Мікловда, В.І.Мунтіян, Л.І.Нейкова, Л.О.Оме-ля-нович, О.О.Орлов, В.І.Павлов, Й.М.Петрович, Ж.В.Поплавська, І.П.Про-діус, М.І.Прокопенко, А.І.Пушкар, О.С.Редькін, М.В.Римар, О.Д.Рябченко, І.Л.Са-зонець, В.О.Точилін, Л.І.Федулова, Б.І.Холод, Д.М.Черваньов, М.Г.Чу-ма-ченко, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: СТРАТЕГІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок