Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ / сторінка 4

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,48 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Теоретичні висновки дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі під час викладання курсу “Криміналістика” та спеціального курсу “Організація розкриття та розслідування злочинів в ОВС” в Донецькому юридичному інституті та курсу “Криміналістика” і спеціального курсу “Організація розслідування злочинів” у Луганському державному університеті внутрішніх справ, про що є відповідні акти впровадження наукових розробок у навчальний процес.
Публікації. Основні теоретичні положення і практичні рекомендації викладено у 8 публікаціях дисертанта (з них 6 – наукових статей у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 2 тез доповідей на науково-практичних конференціях).
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань і предмета дослідження дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 221 сторінки, із яких основний текст – 176 сторінок, список літературних джерел – 26 сторінок (309 найменувань), додатків – 20 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність і новизна теми дисертації, визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами і планами, розглядається методологічна та емпірична база наукової роботи, вказується теоретична та практична значущість, апробація результатів дослідження.
РОЗДІЛ 1 “Теорія планування розслідування злочинів” містить п’ять підрозділів, які присвячені дослідженню сучасних концепцій планування розслідування, теорії криміналістичної версії, розглянуто теоретичні положення про принципи, цілі, структуру, умови, види і форми планування розслідування злочинів, досліджено психологічні особливості планування розслідування, розглянуто особливості планування розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами.
У підрозділі 1.1. “Сучасні концепції планування розслідування злочинів” досліджується історія формування теорії планування розслідування злочинів з 20-х років ХХ ст. до наших днів. На основі загальнотеоретичних положень криміналістики проведено аналіз і систематизацію сучасних концепцій планування розслідування злочинів. Дисертант поділяє думку, висловлену С.О. Голунським, Р.С. Бєлкіним, О.Н. Колесниченком, В.О. Коноваловою, що вчення про криміналістичну версію та планування розслідування злочинів складають окрему криміналістичну теорію і входять у загальну частину криміналістичної тактики й особливу частину методик розслідування окремих видів злочинів. Отже, виділення планування розслідування злочинів в окремий розділ криміналістичної науки є недоцільним з теоретичного та практичного погляду.
Визначаючи поняття планування розслідування, дисертант дійшов висновку, що його не можна розглядати як тактичний прийом або метод розслідування злочинів. Визначення необхідно будувати, виходячи з тих функцій, яке воно виконує в процесі розслідування злочину. Класифікація функцій планування розслідування злочинів має, на думку автора, такий вигляд: а) аналітична (інформаційна), б) пізнавальна (гносеологічна), в) прогностична, г) організаційна, д) управлінська. На підставі аналізу функцій сформульовано поняття “планування розслідування злочинів,” яке є програмою організації розслідування, що становить творчу розумову діяльність з визначення шляхів і засобів розслідування, обставин, які підлягають встановленню, а також з визначення системи і тактики слідчих дій та оперативно-розшукових заходів для найбільш ефективного досягнення цілей розслідування.
У підрозділі 1.2. “Версія – основа планування розслідування злочинів” дисертант аналізує розвиток вчення про криміналістичну версію. Проблема версії на теоретичному рівні почала розглядатися лише в 50-х роках ХХ ст., коли загальні теоретичні питання планування було вже більш або менш досліджено. Автор поділяє думку Р.С. Бєлкіна, О.Н. Колесниченка, В.О. Коновалової про те, що немає достатніх підстав розділяти версії і планування розслідування, тому що ці поняття логічно і функціонально взаємозумовлені, складають єдину окрему криміналістичну теорію.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок