Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ

Назва:
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,06 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕСЛЮК Світлана Романівна
УДК 338.1:636.087.6 (477.83)
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У
МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ
08.00.04 - економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Таврійському державному агротехнологічному
університеті.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Яворська Тетяна Іванівна,
Таврійський державний агротехнологічний університет,
доцент кафедри економіки підприємств.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Перебийніс Василь Іванович,
Полтавський університет споживчої кооперації
України, завідувач кафедри
загальноекономічних дисциплін;
 
кандидат економічних наук,
Романів Оксана Василівна,
Львівський національний аграрний університет,
в.о. доцента кафедри менеджменту організацій
ім. проф. Є. Храпливого.
Захист відбудеться 15 липня 2008 р. о 14годині на засіданні спеці-алізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному
універ-ситеті за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, ЛДАУ, головний корпус, ауд. 309.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
Автореферат розісланий “ ” червня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А.Біттер
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підвищення ефективності діяльності в молокопродуктовому підкомплексі на сучасному етапі розвитку ринкових відносин нерозривно пов’язане з активізацією інтеграційних процесів. Суб’єкти аграрного підприємництва, переробки та реалізації молока не знаходяться в рівних умовах господарювання, які передбачають одержання рівновеликих прибутків на одиницю затраченого капіталу.
Вагомим чинником занепаду молочної галузі були і залишаються нерівноправні організаційно-економічні відносини між виробниками і пере-робниками молока. Наявність моно-по-лізму з боку останніх призводить до того, що затрати на виробництво продукції не відшкодовуються виручкою від її реалізації в розмірах, необхідних для відтворювального процесу. Через від-сутність достатньої офіційної підтримки розвитку молокопродуктового під-комплексу виробництво в цілому поки що не зорієнтоване на кінцевий результат, не має визначених напрямків концентрації ресурсів, використання інвестицій, вива-женої політики протекціонізму на зовнішньому ринку щодо імпорту молочної продукції тощо.
Основні аспекти організаційно-економічних відносин, зокрема роз-витку інтеграції при виробництві і реалізації молока та молокопродуктів, вис-вітлені у працях В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, С.В. Васильчак, Т.Г. Дудара, В.В. Зі-новчука, М.М. Ільчука, М.П. Коржинського, М.Й. Ма-ліка, М.Я. Меселя-Веселяка, Т.Л. Мостенської, М.К. Пархомця, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, О.М. Шпичака, Г.В. Черевка, Т.І. Яворської та ін. вчених.
Окремі питання формування і розвитку ринку молока та молочної про-дукції знайшли своє відображення у працях В.Я. Амбросова, Н.Є. Голомші, В.Н.Зимовця, В.І. Перебийноса. Дослід-жен-ню питання ефективності функціонування підприємств молоко-про-дук-тового підкомплексу присвячені роботи П.С. Березівського, І.Є. Під-горної, П.П. Руснака. В їхніх працях в основному висвітлено загальні підходи до аналізу та розвитку молоко-продуктового підкомплексу та фор-мування відносин між його сферами. Разом з тим недостатньо уваги приділено вив-ченню організаційно-економічних відносин при виробництві та реалізації молока і молокопродуктів з урахуванням регіональних особливостей, зок-рема умов Півдня України. Цим обумовлений вибір теми дослідження та виз-начена мета і структурна побудова роботи. Тема дисертаційного дослідження є актуальною як з наукової, так із практичної точок зору.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок