Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА КОНФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВВ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІХ – ХХ століть

СИСТЕМА КОНФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВВ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІХ – ХХ століть

Назва:
СИСТЕМА КОНФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВВ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІХ – ХХ століть
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,83 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОРОПАЙ Світлана Валеріївна
УДК 811.161.2’367.622: 81’373.611] ’06
СИСТЕМА КОНФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІХ – ХХ століть
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
ЗАПОРІЖЖЯ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України.
 
Науковий керівник:
доктор філологічних наук, професор Білоусенко Петро Іванович
завідувач кафедри української мови Запорізького державного
університету
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Лучик Василь Вікторович
завідувач кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету
 
кандидат філологічних наук Качайло Ксенія Анатоліївна
доцент кафедри української мови Криворізького державного
педагогічного університету
Провідна установа:
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться “19 червня 2001 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Запорізькому державному університеті за адресою: 69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, філологічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2.
Автореферат розісланий “18 травня 2001 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради Т.В. Хом’як
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Останнім часом у лінгвістиці відбулася зміна поглядів на префіксально-суфіксальний спосіб творення слів, який став визначатися дериватологами як конфіксація – творення слів за допомогою функціонально єдиної двоелементної морфеми – конфікса (а не комбінації префікса і суфікса), який обрамляє твірну основу в похідному слові і має єдине словотвірне значення. Таке переосмислення лінгвістичної теорії привело до появи нових важливих теоретичних і практичних завдань дериватології в галузі конфіксації. Виконанням деяких з них у східнослов’янському мовознавстві займалися А.А.Амінова, Е.А.Балаликіна, А.Бартошевич, Л.В.Владимирова, І.О.Іншакова, Е.В.Казанська, К.А.Качайло, Н.Ф.Клименко, В.М.Марков, Г.О.Ніколаєв, С.Х.Одинцова, М.К.Пишкало, В.П.Старинін, С.Х.Чекменьова, М.В.Черепанов, П.П.Шуба.
Сучасна словотвірна система українського іменника характеризується наявністю в ній великої кількості розгалужених у семантичному та структурному плані конфіксальних дериватів. Однак значна частина іменникових конфіксальних формантів, їхній функціональний обсяг, семантична орієнтація, характеристика словотвірних зв’язків, міра активності використання для вираження певної словотвірної семантики, дистрибуція в окремих словотвірно-семантичних полях на різних синхронних зрізах на сьогодні ще не досліджувалися.
Актуальність теми роботи зумовлена відсутністю у вітчизняній лінгвістиці дослідження узагальнюючого характеру про будову та функціонування системи конфіксального словотворення іменника в сучасній українській мові. Наявні розвідки носять фрагментарний характер. Активізація використання частини конфіксів для поповнення новотворами лексичного складу мови також зумовлює необхідність поглибленого вивчення конфіксального словотворення. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації узгоджена з планом роботи кафедри української мови Запорізького державного університету. Її проблематика координується з науковим напрямком кафедри “Історичний словотвір українського іменника”.
Мета роботи полягає в з’ясуванні внутрішньої будови конфіксальної іменникової системи української мови ХІХ – ХХ століть, виявленні закономірностей її реалізації в конфіксальних структурах.
Поставлена мета вимагає виконання конкретних дослідницьких завдань, а саме:
1)
виявити склад конфіксальних іменників в сучасній українській мові та їхню словотвірну структуру;
2)
з’ясувати словотвірну семантику конфіксальних іменникових дериватів;
3)
дослідити дистрибуцію конфіксів в окремих словотвірно-семантичних полях;
4)
з’ясувати специфіку функціонування конфіксів (функціональне навантаження, активність використання для вираження того чи іншого значення, семантичну орієнтацію при творенні слів певних лексико-словотвірних груп);
5)
дослідити структурно-семантичні зв’язки між конфіксальними похідними;
6)
виявити тенденції розвитку сучасної конфіксальної іменникової системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИСТЕМА КОНФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВВ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІХ – ХХ століть

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок