Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Назва:
СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,81 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
Горєв Віктор Олександрович
УДК 347.441.4(477)
СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА
ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
КИЇВ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Шишка Роман Богданович,
Харківський національний університет
внутрішніх справ,
професор кафедри цивільного права
та процесу
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент
Васильєва Валентина Антонівна,
Юридичний інститут Прикарпатського
університету ім. В. Стефаника,
завідувач кафедри цивільного права
та процесу
кандидат юридичних наук, доцент
Дзера Ірина Олександрівна,
Національний університет“
Києво-Могилянська Академія”,
доцент кафедри галузевих правових наук
Захист відбудеться 6 грудня 2007 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України за адресою: 01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23–а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України за адресою: 01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23–а.
Автореферат розіслано 3 листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. В. Безух


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Подальша трансформація економічної системи України відповідно до ринкової моделі економіки та міжнародного економічного порядку супроводжується появою нових та виявленням недоліків відомих договірних конструкцій, зростанням значення договору як регулятора цивільних відносин. За таких умов виникає потреба в оновленні та подальшому удосконаленні цивільного законодавства, зокрема на рівні загальних положень про договір. Це вимагає від цивілістичної доктрини проведення досліджень не тільки окремих типів (видів, підвидів) договорів, але й докладного розгляду свободи договору.
В Україні проблемним питанням свободи договору в цивільних правовідносинах досить часто приділяється увага у юридичній літературі. На монографічному рівні свобода договору досліджувалась А. В. Луць у кандидатській дисертації “Свобода договору у цивільному праві” (2001 р.). Окремі її аспекти також розглянуто у монографії С. М. Бервено “Проблеми договірного права України” (2006 р.) і монографії Т. В. Боднар “Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві” (2005 р.).
Договірній свободі у цивільному праві Росії присвячено кандидатські дисертації: Ю. Л. Єршова, К. І. Забоєва, А. М. Танаги, Р. А. Тельгаріна.
Попри значну кількість досліджень, у тому числі монографічних, на сьогоднішній день низка досить важливих як з точки зору теорії, так і з точки зору практики проблемних питань свободи договору або взагалі не розглядалась, або не отримала однозначного і, що немаловажно, завершеного вирішення. Зокрема, не отримала остаточного розв’язання проблема сутності свободи договору. Вчені, які зверталися до проблем договірної свободи у цивільному праві України, або називають її принципом цивільного права (А. В. Луць), або з посиланням на ст. 627 ЦК України беззастережно визнають її принципом договірного права (С. М. Бервено). Проте у ст. 3 ЦК України свобода договору закріплена як загальна засада цивільного законодавства, тому розкриття її сутності потребує серед іншого докладного аналізу поняття загальних засад цивільного законодавства. У жодній з попередніх монографічних робіт цього не було зроблено. Не можна знайти у них і адекватного науково обґрунтованого пояснення цивільно-правового феномену, суть якого полягає у можливості здійснення договірної свободи на тих стадіях розвитку цивільних відносин, коли самого договору немає (до укладення договору та після його припинення).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок