Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Назва:
АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,03 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
КОСТЮЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА
УДК 343.156 (477)
АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Спеціальність 12.00.09 -
кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Шибіко Василь Петрович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
юридичний факультет,
завідувач кафедри правосуддя
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Шумило Микола Єгорович,
Університет економіки і права „Крок”,
перший проректор;
кандидат юридичних наук, доцент
Омельяненко Галина Миколаївна,
Київський міжнародний університет,
юридичний факультет, професор
кафедри кримінально-правових дисциплін
Провідна установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться „5” квітня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27
Автореферат розісланий „_2” _березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук, доцент О.П. Кучинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вдосконалення процедури апеляційного оскарження в кримінальному процесі України з урахуванням положень Конституції України 1996 року, міжнародно-правових актів у галузі прав людини і судочинства щодо забезпечення захисту прав особи у кримінальному судочинстві, підвищення його ефективності. Питання апеляційного оскарження судових рішень у вітчизняній науці кримінального процесу України є малодослідженими. Оскільки інститут апеляційного оскарження був ліквідований у 1917 році із встановленням Радянської влади на українських землях і відроджений на підставі Конституції України 1996 року у кримінально-процесуальному законодавстві України тільки у 2001 році, було забуто багато історичних теоретичних і практичних надбань у цьому питанні, що викликає, як показує судова практика, проблеми не лише теоретичного, а й практичного характеру, які потребують невідкладного вирішення. Тому нагальним є комплексне дослідження процесу зародження та історичного розвитку апеляційного оскарження на українських землях, існуючих теоретичних позицій, міжнародно-правових актів, вітчизняного та іноземного законодавства, судової практики і статистики з цього питання, що має сприяти реформуванню та вдосконаленню термінологічної бази, порядку, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах теми Центру дослідження проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян України" № 01 БФ 042-01 за третім наукових підрозділом "Спеціально-правові способи захисту прав та свобод громадян України" та теми кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Проблеми розвитку законодавства про судочинство і судоустрій України” № 97165.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних положень, наукових пропозицій та рекомендацій, які дозволяють розв’язати важливу проблему – вдосконалення процедури апеляційного оскарження в кримінальному процесі України. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 1) дослідити історію зародження та розвитку апеляційного оскарження в кримінальних справах на території України; 2) проаналізувати міжнародно-правові документи на предмет проголошення та гарантій реалізації права на перегляд судового рішення; 3) дослідити можливості й шляхи втілення міжнародних правових стандартів у цьому питанні в національне законодавство та вдосконалення судової практики; 4) вивчити та проаналізувати досягнення юридичної науки та судової практики у питанні апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України; 5) проаналізувати відповідні положення кримінально-процесуального законодавства інших держав з метою запозичення позитивного досвіду цих країн у питанні правового регулювання апеляційного оскарження; 6) вивчити основні процесуальні та методологічні проблеми реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень в Україні; 7) розробити наукові положення щодо вдосконалення процесуального законодавства в цьому питанні та практики його застосування; 8) запропонувати надійний кримінально-процесуальний механізм захисту і реалізації права сторін та інших осіб, інтересів яких стосується судове рішення, на його апеляційне оскарження; 9) внести пропозиції щодо вдосконалення процедури апеляційного оскарження у кримінальному процесі України: процесуальної форми, визначення строків оскарження та порядку їх поновлення, кола суб'єктів апеляційного оскарження, меж їх процесуальних можливостей щодо оскарження судового рішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок