Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ)

ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ)

Назва:
ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,65 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
ХАРЧЕНКО В’ячеслав Валерійович
УДК 911.2
ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ
ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
(НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО-
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ)
11.00.01 – фізична географія, геофізика
і геохімія ландшафтів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті географії НАН України
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Пащенко Володимир Михайлович,
Інститут географії НАН України,
головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Топчієв Олександр Григорович,
Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри.
кандидат географічних наук, доцент
Аріон Оксана Василівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, доцент.
Провідна установа: Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича, географічний факультет,
Захист відбудеться “29” березня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради Д 26.163.02 Інституту географії НАН України за адресою: 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 44.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту географії НАН Украї-ни, 01034, м. Київ-34, вул. Володимирська, 44.
Автореферат розісланий “17” лютого 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат географічних наук
старший науковий співробітник В. І. Передерій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасна практика господарювання в  Боярському природно-господарському підрайоні і всій Україні призводить до  виникнення великої кількості геоекологічних проблем. Вони пов’язані з погіршенням умов функціонування ландшафтів як середовища людського сус-пільства – та їх станів. Діяльність людини спричинила безпосередні зміни ланд-шафтів і їхніх властивостей, зумовила порушення їхніх функцій. Це негативно впливає на здоров’я людей і несприятливо – на розвиток галузей господарства: сільського, лісового, курортно-рекреаційного та ін.
Вирішення геоекологічних проблем потребує здійснення таких двох основ-них завдань: обґрунтувати шляхи раціонального ведення господарства – і  запровадити їх у практику природокористування. Це можливо за умови достовірного оцінювання продуктивнісного потенціалу ландшафтів. Тому, для ефективного вирішення геоекологічних проблем, потрібні ґрунтовні ланд-шафтознавчі дослідження – “класичні” та прикладні, зокрема у поєднанні з оцінюванням потенціалу продуктивності ландшафтних комплексів як показ-ника рівня оптимальності природокористування в їхніх межах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота виконувалася у тісному зв’язку з дослідженнями відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України за темами: “Ландшафтознавчі основи форму-вання і розвитку екомережі України” (2002-2004), номер державної реєстрації – 0102U000416; “Підготовка переліку природних комплексів для формування національної екомережі (в окремому коридорі чи регіоні)” (2003-2004), номер державної реєстрації – 0102U005369; “Підготовка рекомендацій щодо прове-дення оцінки сучасного стану природних ландшафтів” (2004), номер державної реєстрації – 0104U006211.
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи обґрунтування шляхів ландшафтознавчого вирішення локальних геоекологічних проблем Боярського підрайону для напрацювання пропозицій щодо охорони, викорис-тання та відтворення його ландшафтних комплексів.
Реалізація представленої мети дослідження визначила потребу виконання таких п’яти дослідницьких завдань: 
дати теоретичне і методичне обґрунтування шляхів ландшафтознавчого вирішення локальних геоекологічних проблем, зокрема через опрацювання методики оцінювання природно-економічного потенціалу ландшафтних комп-лексів;* 
дослідити природні й антропогенні чинники формування ландшафтних комплексів Боярського підрайону і їхніх теперішніх станів; 
з’ясувати природно-економічний потенціал ландшафтів Боярського підрайону; 
провести сутнісну інвентаризацію геоекологічних проблем Боярського підрайону; 
обґрунтувати пропозиції щодо охорони, використання та відтворення ландшафтних комплексів Боярського підрайону із метою вирішення геоеко-логічних проблем підрайону та раціоналізації природокористування в ньому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРІШЕНЬ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ БОЯРСЬКОГО ПРИРОДНО- ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДРАЙОНУ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок