Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії

Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії

Назва:
Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,75 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПРОКОП’ЮК Оксана Борисівна
УДК 94(477-25)“1721/1786”:348.84.038.4
Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії
1721-1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі давньої та нової історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Ульяновський Василь Іринархович,
професор кафедри давньої та нової історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Мордвінцев В’ячеслав Михайлович,
завідувач кафедри історії Росії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук
Яременко Максим Васильович,
завідувач Науково-дослідного центру
“Спадщина Києво-Могилянської академії”
Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Провідна установа:
Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “_22_” _____01____2007 р. о _____ годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка (01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “22_” _12_______2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою, завданням та характером дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел і літератури та додатків. Обсяг тексту дисертації – 195 с. Список використаних джерел та літератури обіймає 41 с. (463 найменування). Додатки складають 30 с. (6 таблиць).
Актуальність дослідження. Хід історичного процесу неможливо всебічно осягнути без вивчення історії Церкви та церковних інституцій. Для зрозуміння загальної палітри організації церковного життя України XVIII ст. першочергового дослідження потребує система управління єпархій. Це зумовлюється тим, що, по-перше, управлінська вертикаль координувала сітку взаємозв’язків між усіма ланками церковного організму, а, по-друге, в органах управління різних рівнів проходили обговорення всі питання життя єпархії від доленосних до найдрібніших побутових.
Дисертація присвячена вивченню однієї з складових системи управління Київської єпархії, а саме: духовній консисторії – установі, у віданні якої знаходилися церковні справи. Київська єпархія – єдина на території України, у XVIII ст. мала статус митрополії (за винятком 1722-1743 рр., коли вона була понижена до архієпископії) в складі Руської Православної Церкви та продовжувала зберігати глибокі церковні традиції. У центрі уваги дисертації – функціонування Київської духовної консисторії як важливого елементу структури єпархіальної влади, що з’ясовується через призму біограм її безпосередніх виконавців, а також через їх практичну діяльність. Вибір для дослідження саме цієї складової системи управління обумовлений ще й тією обставиною, що, власне, органи такого типу стали основою для запровадження в усіх церковних областях Російської імперії загальної моделі консисторської системи єпархіального управління. Проте, не зважаючи на ряд заходів, проведених світською владою і спрямованих на досягнення уніфікації церковного життя, Київська духовна консисторія зберегла певні специфічні риси, як у кадровому наповненні, так і практичному функціонуванні, котрі були здебільшого зумовлені багатовіковими традиціями самостійного існування митрополії.
Розгляд означених складових проблеми дає можливість відтворити не лише функціонування Київської духовної консисторії як складової системи управління, чи окремі аспекти внутрішнього життя Церкви, але й наблизитися до розуміння погляду діячів Церкви на проблему стосунків з державою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок