Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕханізм справляння Податку на додану вартість в Україні

МЕханізм справляння Податку на додану вартість в Україні

Назва:
МЕханізм справляння Податку на додану вартість в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,34 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Міністерство освіти і науки України
Одеський Державний економічний університет
Волканов Валентин Дмитрович
УДК 336.226.322 (477)
МЕханізм справляння Податку на додану вартість
в Україні
Спеціальність 08.04.01 – фінанси,
грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному економічному університеті
Міністерства освіти і науки України (м. Одеса)
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Михайленко Світлана Володимирівна,
Одеський державний економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Крамаренко Галина Олександрівна,
Дніпропетровський університет економіки та права,
професор кафедри фінансів та банківської справи
кандидат економічних наук, доцент
Мельник Віктор Миколайович,
Національний університет державної податкової служби
України, доцент кафедри державних фінансів
Провідна установа: Тернопільський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України, кафедра податків та
фіскальної політики (м. Тернопіль)
Захист дисертації відбудеться “ 30 ” січня 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 41.055.02 в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
Автореферат розісланий “ 29 ” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Г. Баранова
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Важливою складовою процесу розбудови ринкової економіки України та її інтеграції до системи світових господарських зв’язків є формування вітчизняної системи оподаткування, яка забезпечує необхідними фінансовими ресурсами виконання функцій держави. Запровадження в Україні податку на додану вартість можна вважати важливим кроком на шляху формування сучасної податкової системи, оскільки ПДВ вважається найбільш досконалою формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості країн світу.
Податок на додану вартість – це один із найбільш поширених, але одночасно складних та суперечливих податків. В Україні він замінив податок з обороту та податок із продажу і став відігравати провідну роль у формуванні доходної частини бюджету держави. Однак через наявність суттєвих проблем при справлянні ПДВ, які свідчать про недостатню відпрацьованість механізму його дії, цей податок поступово перетворюється з бюджетоутворюючого у бюджетовитратний.
Вагомий внесок у дослідження механізму справляння сучасних видів непрямих податків, зокрема податку на додану вартість, зробили західні фахівці: Ш. Бланкарт, Ж.-П. Боден, С.Л. Брю, Л. Ебрілл, Х.Зи, К.Р. Макконелл, А.Дж. Райтс, В. Саммерс, Д.Е. Ханк. Серед вчених близького зарубіжжя заслуговують на увагу праці Е. Глазової, Л. Дробозіної, С. Нікітіна, Г. Поляка, Д. Черніка. Питання, пов'язані з використанням ПДВ, його роллю у системі оподаткування, а також окремі проблеми застосування цього податку та механізму його справляння виступають предметом дослідження цілого ряду вітчизняних науковців та практиків, зокрема В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Геєця, О. Василика, О. Данілова, Т. Єфименко, М. Кучерявенко, І. Луніної, С. Льовочкіна, В. Опаріна, В. Пинзеника, А. Соколовської, Д. Сологуба, В. Суторміної, В. Федосова та ін.
Незважаючи на широкий спектр фахових досліджень, деякі питання щодо механізму справляння ПДВ залишаються актуальними і остаточно не вирішеними. На наш погляд, ряд аспектів механізму справляння ПДВ потребує подальшого більш глибокого дослідження з урахуванням специфіки функціонування податкової системи України. Це, зокрема, виявлення особливостей функціонування ПДВ на сучасному етапі, визначення досконалих форм, методів та принципів застосування податку на додану вартість в Україні, дослідження факторів впливу на динаміку і темпи росту цього податку в доходах бюджету, обґрунтування організаційно-правових та практичних заходів підвищення ефективності механізму справляння податку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: МЕханізм справляння Податку на додану вартість в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок