Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів

Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів

Назва:
Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,24 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Шахов Володимир Іванович
УДК 378.147:37.018.8
Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти
майбутніх учителів
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Тернопіль – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор дійсний член АПН України Бондар Володимир Іванович. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, директор інституту педагогіки і психології;
доктор педагогічних наук, професор Гусак Петро Миколайович Волинський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри соціальної педагогіки, м. Луцьк;
доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, завідувач відділу виховних систем, м. Київ.
Захист відбудеться “28”березня 2008 р. о 12 год. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М Кривоноса, 2, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М Кривоноса, 2.
Автореферат розіслано “ 29 лютого 2008 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради Чайка В.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність та доцільність дослідження проблеми. Актуальність дослідження проблем базової педагогічної освіти майбутніх вчителів визначається, з одного боку, винятково важливою роллю вузівського етапу професійного становлення майбутнього педагога, а з іншого – потребою сучасної української школи в педагогах з високим рівнем компетентності, здатних до творчого розв’язання найрізноманітніших завдань, які виникають у загальнопедагогічній діяльності й постійного професійного розвитку в умовах неперервної освіти.
Базова педагогічна освіта як інваріант професійної є загальною для підготовки майбутнього вчителя, незалежно від обраного ним фаху. А тому її роль у професійно-особистісному становленні педагога є винятково важливою. Особливого значення вона набуває в умовах євроінтеграційних процесів, характерних як для всієї системи вищої освіти, так і педагогічної, зокрема. Формальне приєднання України до Болонського процесу, яке відбулося в 2005р., вимагає тепер реальних змін у методології і в практиці вищої освіти. Сформована уніфікована вітчизняна система вищої педагогічної освіти вступає в суперечність із вимогами стандартизації, диверсифікації, багатоступеневості, неперервності, а тому потребує певної трансформації.
Усвідомлюючи виняткове значення вузівського (базового) етапу педагогічної освіти, науковці пропонують різноманітні шляхи її удосконалення й зосереджують свою увагу на окремих сторонах змісту або ж процесу базової педагогічної підготовки.
У працях А. Алексюка, І. Богданової, П. Гусака, В. Вихрущ, О.Дубасенюк, В. Кравця, Л. Романишиної, М.Сметанського, Г. Терещука, Л.Хомич, В. Чайки та інших учених досліджено різноманітні аспекти вдосконалення професійної підготовки студентів, розкрито основні функції майбутнього фахівця, що забезпечують ефективність процесу його адаптації до реальної професійної діяльності. Основна увага приділена підготовці компетентної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного до неперервного професійного й особистісного саморозвитку.
Педагогічна освіта майбутнього вчителя побудована на реалізації ідей цілісності педагогічного процесу (О. Абдулліна, В. Бондар, А. Бойко, В.Краєвський, І. Лернер); спільної продуктивної діяльності (О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Реферат на тему: Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок