Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,95 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ
Плахтій Валентина Іванівна
УДК 39/477:37.036
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
13.00.07 - теорія та методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університет імені М.Коцюбинського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Волошина Неоніла Йосипівна, Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії літературної освіти;
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Докукіна Олена Михайлівна, Інститут проблем виховання АПН України, вчений секретар.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м.Кіровоград.
Захист відбудеться 25 лютого 2002 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 Інституту проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Автореферат розісланий "25" січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пустовіт Г.П.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, актуалізували проблеми морального розвитку особистості. Це вимагає аналізу наявної теоретичної бази з проблем морального виховання і розробки на її основі ефективних педагогічних умов удосконалення процесу формування моральної свідомості особистості як одного з головних показників її вихованості.
Аналіз методологічних та теоретичних основ досліджуваної проблеми показав, що процес формування моральної свідомості людини був у центрі уваги філософів-етиків, психологів, педагогів: Аристотеля, Платона, Протагора, Сократа, І.Канта, Г.Сковороди, М.Бердяєва, В.Духновича, К.Ушинського, Дж.Дьюї та ін.
Фундаментальні проблеми морального розвитку особистості розроблялися Л.Виготським, Л.Кольбергом, І.Коном, Я.Корчаком, А.Макаренком, Ж.Піаже, Ж.-Ж.Руссо, В.Сухомлинським, С.Якобсон та ін.
Теоретичні та прикладні проблеми морального виховання і моральної свідомості досліджували І.Бех, Л.Божович, М.Боришевський, О.Вишневський, О.Докукіна, М.Дригус, І.Каїров, А.Кириченко, С.Ковальчук, О.Кононко, І.Мар'єнко, Т.Поніманська, К.Чорна та ін.
Моральне виховання в контексті всебічного розвитку особистості розглядали Л. Артемова, В. Кузь, Л. Масол, З. Плохій, Г. Пустовіт, М. Сметанський, О.Сухомлинська, В. Оржеховська та ін.
Дитячу літературу як засіб всебічного виховання та розвитку учнів досліджували О.Білецький, Н.Волошина, О.Зубарева, Л.Кіліченко, А.Костецький, О.Савченко, Н.Скрипченко, А.Терновський, Ю.Ярмиш та ін.
Проте доводиться констатувати, що спеціальних досліджень з проблеми формування основ моральної свідомості молодших школярів як цілісного інтегративного психолого-педагогічного явища ми не виявили. Нез'ясованими залишаються педагогічні умови удосконалення процесу формування моральної свідомості особистості засобами дитячої літератури в молодшому шкільному віці та проблема показників і рівнів сформованості моральної свідомості особистості.
Отже, актуальність окресленої проблеми, недостатня її розробка педагогічною наукою та нагальна потреба шкільної практики зумовили необхідність дослідження теми "Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури".
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема дисертації входить до тематичного плану наукових досліджень кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського “Теорія і методика удосконалення педагогічної підготовки майбутніх учителів”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок