Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Назва:
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,11 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Процик Марія Романівна
УДК 811.161.2’373.76:655
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі видавничої справи та редагування Української академії друкарства, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Огар Емілія Ігорівна,
Українська академія друкарства,
доцент кафедри видавничої справи
та редагування.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Полюга Лев Михайлович,
Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат філологічних наук, доцент
Козловська Лариса Степанівна,
Київський національний
економічний університет,
завідувач кафедри
української мови і літератури.
Провідна установа – Ужгородський національний університет,
кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Ужгород.
Захист відбудеться 20 червня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 19 травня 2006 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І. А. Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Національне книго- та пресовидання завжди було своєрідним індикатором політичної, економічної та інтелектуальної свободи українського народу. Внаслідок складних соціально-політичних та культурних умов формування української нації воно переживало як періоди піднесення і бурхливого розвою, так і періоди тривалого вимушеного затишшя.
Об’єктивно узалежненою від драматичної історії галузі є й історія становлення її фахової мови, стрижнем якої є українська видавнича термінологія (УВТ). Протягом свого існування, починаючи з часів рукописної книги, УВТ щонайменше тричі переживала періоди розквіту та інтенсивного збагачення: у середні віки – на початках українського книгодрукування, на зламі ХІХ—ХХ ст. – у добу так званого другого українського ренесансу, коли видавнича справа остаточно виокремилася з друкарства й оформилася в самостійну організаційно-творчу та виробничо-господарську галузь, і вже в новітні часи – після проголошення 1991 р. незалежності України та надання українській мові статусу державної.
Цікава лінгвальна та позалінгвальна історія становлення УВТ досі комплексно не вивчалася. Увагу дослідників було зосереджено на початках її формування. У лінгвістичному контексті деякі давні українські видавничі терміни вперше згадуються в дисертації М. Д. Феллера Феллер М. Д. Факторы семантического развития профессиональной лексики (сопоставительный анализ русской и немецкой лексики, связанной с книгопечатанием): Автореф. дис… канд. филол. наук / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1965. – 16 с., присвяченій аналізові факторів семантичного розвитку лексики книгодрукування в російській та німецькій мовах. Особливості формування і функціонування української друкарської термінології, з якої власне й постала УВТ, як ремісничо-виробничої прототерміносистеми, сформованої протягом ХV—ХVІІ ст., вивчаються в наукових статтях Огар Е. І. Польсько-українські паралелі у друкарській термінології // Wspуіczesne tendencje rozwoju jкzykьw sіowiaсskich: Prace naukowe Uniwersytetu Њl№skiego. – Nr. 1626. – T. 2. – Katowice, 1997. – S. 109—115; Огар Е. І. Формування української друкарської термінології та її відбиття у староукраїнській лексикографії // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: Збірник наук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок