Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,60 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПОНОМАРЬОВА Олена Миколаївна
УДК 371.13: 37.036: 78
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор
Бутенко Володимир Григорович, Херсонський державний університет, професор кафедри педагогіки і психології.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор Кучерявий Олександр Георгійович, Донецький національний університет, завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент
Цой Ірина Миколаївна, Луганський державний інститут культури і мистецтв, проректор з навчальної роботи.
Захист відбудеться 18 травня 2007 року о 9.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розісланий 17 квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л. Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми та ступінь дослідження проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої гостроти й актуальності набувають питання духовного розвитку особистості, форму-вання естетичного ставлення до дійсності й мистецтва, підготовки май-бутніх учителів до активного використання художньо-естетичних ціннос-тей у навчально-виховному процесі. Соціокультурний простір сучасності відрізняється інформаційною насиченістю, тому сьогодні важливим проя-вом професійної культури вчителя стає вміння орієнтуватися у багато-гранному світі художньо-естетичних і музично-естетичних цінностей, глибоко сприймати, оцінювати та інтерпретувати твори різних видів мистецтва, спиратися на освітньо-виховні можливості естетичної діяль-ності та залучати до неї учнівську молодь.
Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, система освіти має забезпечити формування особистості, яка усвідомлює свою належність до європейської цивілізації, чітко орієн-тується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки.
Сучасна вища школа спрямовує свої зусилля на успішне вирішення питань, зумовлених соціальними, культурологічними й педагогічними процесами та пов’язаних з формуванням у майбутніх учителів музично-естетичних орієнтацій. На соціальному рівні формування музично-есте-тичних орієнтацій майбутніх учителів пов’язане з реалізацією комплекс-ної програми „Вчитель”, яка передбачає підготовку високопрофесійних педагогів, здатних до успішної організації освітньо-виховного процесу з широким залученням цінностей художньої культури суспільства. На культурологічному рівні формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів розглядається як один з важливих проявів культуротворчості, пов’язаної із збереженням, розповсюдженням, збагаченням цінностей художньої культури в житті сучасника.
З педагогічного погляду, формування музично-естетичних орієнта-цій майбутніх учителів вимагає відповідного програмно-цільового та тех-нологічного забезпечення, створення відповідних інформаційних й орга-нізаційних умов. Особливо важливими і, водночас, недостатньо реалізо-ваними у вирішенні зазначеної проблеми залишаються освітньо-виховні можливості позанавчальної діяльності студентів вищих педагогічних нав-чальних закладів. У зв’язку з цим виникає низка діалектичних супереч-ностей, які слід розв’язати на науково-педагогічному рівні. До них можна віднести протиріччя між: суспільним розумінням необхідності формуван-ня музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів і недостатнім вирі-шенням цього питання в системі професійно-педагогічної освіти; потен-ційними можливостями позанавчальної діяльності у формуванні музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів та відсутністю теоретично обґрунтованих педагогічних умов ефективної організації цього процесу; існуючою практикою епізодичного звернення до музичного мистецтва в позанавчальній діяльності та необхідністю програмно-цільового забез-печення формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок