Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ГНІЙНО_НЕКРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ГНІЙНО_НЕКРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Назва:
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ГНІЙНО_НЕКРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,97 KB
Завантажень:
413
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗЄЛЬОНИЙ Ігор Іванович
УДК 617-002.3-022.7:616.9-379-088.64+577.121
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ
З ГНІЙНО_НЕКРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК
14.01.03 - хірургія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному універ---ситеті, відділі екологічної генетики та імунології Українського наукового центру медичної генетики НАН та МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
ШОР Наум Анатолійович
Луганський державний медичний університет, завідувач кафедрою хірургії, анестезіологіі та реаніматології факультету післядипломної освіти
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
СУХАРЄВ Іван Іванович,
Інститут клінічної та експериментальної хірур-гії АМН України, заступник директора з наукової роботи
доктор медичних наук, професор
ДАЦЕНКО Борис Макарович,
Харківська академія післядипломної освіти лікарів, завідуючий кафедрою хірургії з курсом проктології
Провідна установа: Донецький державний медичний університет, кафедра загальної хірургії
Захист дисертації відбудеться "___" ________ 1999 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4; т. 43-07-26)
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Харківського державного медичного університету (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4)
Автореферат розісланий "__" _______ 1999 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент _______________ О.П. Танько


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Проблема цукрового діабету (ЦД) має важливе загальномедичне i соціальне значен-ня (А.С. Єфімов, 1998; І.І. Су-ха-рев, 1995). За сучасними даними на ЦД хворіють від 3 до 4% всьо-го населення, причому за кожні 10-15 років число хворих на діа-бет подвоюється (А.С. Єфімов, 1998). При цьому найбільш частими при-чинами інвалідізації та смертності хворих на ЦД є гнійно-некротичні ускладнення (ГНУ) (Б.М. Даценко, 1980, 1989; А.С. Єфімов, 1998; І.І. Сухарев, 1995).
Характерним клініко-морфологічним проявом ЦД являються мікро-ан-гіо-па-тії – генералізовані ураження всіх ланок мікроциркуляторного русла; при цьому максимальні порушення ви-являються в капілярах та посткапі-ляр-них -венулах (С.Н. Геник і співавт., 1989; І.І. Сухарев, 1995; В.В. Іващенко, 1997). Діабетичні мікроангіопатії при ураженні нижніх кінцівок закономірно приводять до роз--вит-ку діабетичної ступні із частим виникненням ГНУ (І.І. Дедов, 1995; І.І. Сухарев, 1995; Б.М. Даценко, 1996; Н.А. Шор і співавт., 1996, 1998).
Вважається, що в основі патогенезу мікроангіопатій лежать порушення ме--таболізму та реологічних властивостей крові, причому загострення па-то-логічного процесу в мікросудинному руслі пов’язують із деком-пен-са-цією ЦД (А.С. Єфімов і співавт., 1998; І.І. Сухарев, 1997). За ос-танній час все більшу увагу дослідників зай-ма-ють імунні механізми розвитку пато-ло-гічних змін в стінках мікросудин при ЦД. Це пов'язують із фіксацією в су-динній стінці циркулюючих імун-них комплексів і комп-лементу та активацією останнього (В.М. Фролов і співавт., 1990, ). Од-нак щодо па-то-генезу розвитку ГНУ у хворих на ЦД ці питан-ня потребують подаль-шо-го вив-чен-ня, зокрема, стан регіонарної гемодинаміки ураженої кінцівки, мікроциркуляції, рівень перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), «се-ред-ніх молекул», ферментів системи антиокидантного захисту (АОЗ) та показників синдрому ендогенної інтоксикації.
Постійної уваги заслуговують питання удосконалення мето-дів лікування та медичної реабілітації хворих на ЦД, в тому числі уск-лад-нених форм діабету. Лікування ГНУ на фоні діабетичних ангіопатій уяв-ляє виключно важке завдання, оскільки в основі виникнення і прог-ре-су-вання гнійно-запальних процесів лежать розлади крово-обігу та мікроциркуляції в нижніх кінцівках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ГНІЙНО_НЕКРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок