Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ та технологічні основи плантаційного лісовирощування в УКРАЇНі

БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ та технологічні основи плантаційного лісовирощування в УКРАЇНі

Назва:
БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ та технологічні основи плантаційного лісовирощування в УКРАЇНі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,49 KB
Завантажень:
299
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Національний аграрний університет
Фучило
Ярослав Дмитрович
УДК 630*232+630*228.7
БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ та технологічні основи плантаційного лісовирощування
в УКРАЇНі
06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий консультант - доктор сільськогосподарських наук, професор
Ониськів Микола Ількович,
Національний аграрний університет, головний
науковий співробітник НДІ лісівництва та
декоративного садівництва
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Ковалевський Сергій Борисович,
Національний аграрний університет,
декан лісогосподарського факультету,
професор кафедри дендрології та лісової селекції
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Шлапак Володимир Петрович,
Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України, заступник директора
з наукової роботи
доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Левон Федір Михайлович,
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, провідний науковий співробітник
відділу дендрології та паркознавства
 
Провідна установа - Український державний лісотехнічний університет, кафедра лісових культур і селекції, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться "27" квітня 2005 р. о 12 00 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 26.004.09 у Національному аграрному університе-ті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус З, ауд. 65
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного аграр-ного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, на-вчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий " 23” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Кравець П.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема раціонального використання природного потенціалу лісових земель є однією з найважливіших народногосподарських проблем, значення якої виходить далеко за рамки окремих галузей. Обмеженість вітчизняних лісових ресурсів, недостатнє забезпечення потреб промисловості у деревній сировині та необхідність, у звязку з цим, досягти значного підвищення лісистості території країни і розширення експлуатаційних запасів деревини, вимагають переходу лісового господарства України на принципово нові форми господарювання. Однією з таких форм, широке запровадження якої дозволить вирішити більшість із поставлених перед лісовою галуззю завдань, є вирощування деревини плантаційними методами. Система плантаційного лісовирощування передбачає значне скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини наперед запланованих параметрів за рахунок використання високопродуктивних форм деревних порід і застосування раціонального комплексу агротехнічних, лісівничих та лісозахисних заходів їх вирощування. З ряду економічних і екологічних причин, крім лісових земель, на плантаційне лісовирощування доцільно орієнтуватися на сільськогосподарських невгіддях, які передаються під заліснення. Особливості створення та вирощування плантаційних культур на одержання деревної сировини опрацьовані ще не достатньо. Відкритими залишаються ряд важливих питань екологічної і економічної ефективності плантаційного лісовирощування, агротехніки і технології створення, вирощування плантацій залежно від цільового сортименту, категорії лісокультурної площі, грунтово-кліматичних умов та інших чинників. На вирішення цих проблем і спрямована дана дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана під час навчання у докторантурі НАУ (2000–2003), а також у рамках держбюджетних наукових проектів: 110/53 “Розробити біолого-екологічні та технологічні основи цільового лісовирощування та захисту лісів від шкідників і хвороб” (1994–1998), номер державної реєстрації – 0196U005222, 110/76 “Розробити наукові основи, технологію створення та вирощування плантацій швидкорослих деревних порід для забезпечення сировиною підприємств целюлозно-паперової промисловості та інших галузей” (1999–2003), номер державної реєстрації – 0199U002511 та госпрозрахункового наукового проекту: “Вивчити причини всихання лісів зони Київського Полісся на прикладі Боярської ЛДС та розробити рекомендації по їх оздоровленню” (1994–1998).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ та технологічні основи плантаційного лісовирощування в УКРАЇНі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок