Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Назва:
РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,61 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"
Решитько Тетяна Володимирівна
УДК 331.572.4
РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Кіровоград.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Тарнавський Михайло Павлович,
Кіровоградський національний технічний університет МОН України, завідувач кафедри економічної теорії та права
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Гнибіденко Іван Федорович,
Рада національної безпеки і оборони України,
керівник управління соціальної безпеки
кандидат економічних наук,
Петрова Тетяна Павлівна,
Міністерство праці та соціальної політики України,
начальник управління політики зайнятості та трудової міграції
Захист відбудеться „ 17 ” квітня 2008 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.
Автореферат розіслано „ 14 ” березня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
к.е.н., професор О.С. Федонін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні проблема зайнятості в сільській місцевості наскільки загострилася, що потребує невідкладних дій як на державному, так і на регіональному рівнях. Змінивши організаційно-правові форми господарювання, організатори реформ не передбачили можливі варіанти зайнятості сільського населення. Тому більшість селян перебувають у стані розгубленості. А сам процес створення нових робочих місць у сільській місцевості носить некерований характер. На селі постійно зростає рівень сільського безробіття, що пов’язано, передусім, з відсутністю концептуальних засад розвитку сфери зайнятості сільського населення, стратегії розбудови українського села, необхідної державної політики щодо підтримки цих процесів.
Проблемі зайнятості населення присвячено чимало наукових досліджень. Їх результати широко висвітлені у працях провідних українських вчених: С.І Бандура, Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, В.В. Вітвіцького, І.Ф. Гнибіденка, С.О Гудзинського, В.С. Дієсперова, О.І. Здоровцова, Т.М. Кір’ян, А.М. Колота, Ю.М. Краснова, Г.І. Купалової, Е.М. Лібанової, В.І. Лишиленка, В.Я. Месель-Веселяка, В.В. Онікієнка, Т.П. Петрової, І.Л. Петрової, О.Д. Руснака, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина, К.І. Якуби. Заслуговують на увагу праці зарубіжних вчених: В.Г. Костакова, Л.І. Костіна, І.С. Маслової, Г.Е. Слезінгера, А.Чаянова, Дж. Кейнса, А. Маршала, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта та інш.
Віддаючи належне науковим розробкам зазначених вчених, а в багатьох випадках їх основоположному внеску у вирішення теоретико-методичних проблем зайнятості та ринку праці, необхідно зазначити, що питання зайнятості саме сільського населення все ще недостатньо вивчені та не отримали належного висвітлення як у науковій літературі, так і в нормативних матеріалах органів державної влади. Пошук дієвих заходів та механізмів розширення сфери зайнятості мешканців села актуалізує необхідність дослідження цієї проблематики та розробки науково-обгрунтованих рекомендацій. Сукупність визначених проблемних питань обумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її логіко-структурну побудову, мету, предмет, об’єкт і наукові завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з держбюджетною темою “Основні напрями вдосконалення соціальної політики на регіональному ринку праці” (номер державної реєстрації 0103U006981), передбаченою планом кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок