Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА

ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА

Назва:
ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,27 KB
Завантажень:
279
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.І. МЕЧНИКОВА
Петренко
Оксана Дмитрівна
УДК 811.111’373.2
ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ
РОАЛДА ДАЛА
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса - 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор філологічних, професор
Карпенко Юрій Олександрович,
Одеський національний університет імені І.ІМечникова,
професор кафедри української мови,
член-кореспондент НАН України
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Бучко Дмитро Григорович,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
завідувач кафедри українського
та загального мовознавства;
кандидат філологічних наук, доцент
Гнаповська Людмила Вадимівна,
Українська академія банківської справи, м.Суми,
доцент кафедри іноземних мов
Провідна установа: | Запорізький національний університет,
кафедра теорії і практики перекладу,
Міністерство освіти і науки України, м.Запоріжжя
Захист відбудеться "28" вересня 2006 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41. 051. 02 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65058, м.Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 165a.
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розіслано "26"серпня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.
Важливим елементом художнього твору є система влас--них назв, що становить лексичну категорію тексту, яка разом з іншими мов-ними засобами реалізує авторську концепцію світобачення, сприяє побудові художнього образу. Функціонально власні назви – один із найважливіших компонентів літературного твору.
Робота письменника над поетонімією передбачає добір її склад-ників із реальної онімії або створення нових онімів на основі наявних моделей та переходу апелятивів у розряди онімів. Завдяки власним наз-вам читач – реципієнт інформації сприймає художній текст через низку асоціацій, які впливають на розуміння твору та його деко-ду-ван-ня. Тому літературна ономастика є одним з актуальних напрямів оно-мас-тичної науки, а також важливою ланкою теорії тексту, рито-ри-ки, лінгвостилістики.
Сучасні ономастичні й лінгвостилістичні розвідки спираються на ґрунтовні теоретичні засади. Сьогодні поглиблюється загальна теорія оніма, роз-ширюється амплітуда ономастичних досліджень, з’ясовується спе-ци-фіка перекладу антропонімів, активно розробляється літературна ан-тро-понімія. Проте, незважаючи на помітні успіхи, в сучасній оно-мастиці й досі існують проблемні аспекти, які вимагають подальших ономастичних студій. Так, ономастикон різних літератур та літератур-них жанрів досліджено нерівномірно, фрагментарно. Це насамперед стосується дитячої літератури, яка досі не була достатньо проана-лізо-вана в цілому й у творчості окремих авторів, зокрема видатного анг-лій-ського письменника Роалда Дала (1916-1990), який уже став класи-ком англійської літератури. Загальновизнано, що Р. Дал є найкращим англійським дитячим письменником ХХ століття, але ні характерні мовні особливості творів цього письменника, ні його художній оно-мас-тикон не були об’єктом спеціального вивчення, не досліджено й інди-відуально-авторську специфіку створення онімії та її стилістич-ну роль, не з’ясовано склад, семантику і структуру онімічних компо-нентів творів письменника, що й визначає актуальність обраної теми. Крім того, лінгвістична кваліфікація художнього ономастикону Р. Да-ла як невід’ємного складника його творчості сприятиме поглиблено-му з’ясуванню авторського ідіостилю та ментальних механізмів онімного моде-лювання, увиразнюючи актуальність дисертаційної праці.
Зв’язок з науковими програмами, темами. Проблематика ди-сер-тації входить до наукової теми кафедри англійської мови для неспе-ціальних факультетів Чернівецького національного університету імені Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок