Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS L.) В УКРАЇНІ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА)

ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS L.) В УКРАЇНІ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА)

Назва:
ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS L.) В УКРАЇНІ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,00 KB
Завантажень:
321
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М.М. ГРИШКА
НАН УКРАЇНИ
ПАРУБОК Маргарита Іванівна
УДК 502.7:581.5:582.675.1(477)
ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS L.) В УКРАЇНІ
(ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА)
03.00.05 – ботаніка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ-2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України
Науковий керівник: доктор біологічних наук
старший науковий співробітник
Мельник Віктор Іванович
Національний ботанічний
сад ім. М.М. Гришка
НАН України,
завідувач відділом
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук
професор
Соломаха Володимир Андрійович
Київський Національний університет
імені Т.Г. Шевченка
Кабінету Міністрів України,
професор кафедри ботаніки
кандидат біологічних наук
Шевера Мирослав Васильович
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного
НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Ужгородський Національний університет,
кафедра ботаніка, м. Ужгород
Захист відбудеться 07.05.2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої ради К 26.215.01 для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1)
Автореферат розісланий 05.04.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, Горєлов О.М.
кандидат біологічних наук
Підписано до друку 08.04.2002 р.
Формат 60х90 1/16 Ум. друк. арк. 0,9
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman
Друк: Цифровий дуплікатор RISO
Наклад 100 примірників. Зам. № 110
_______________________________
ПП Кучинська С.М.
20300, м. Умань, вул. Леніна, 12.
Відповідальний за випуск Горобченко Р.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Охорона та раціональне використання рослинних ресурсів, зокрема лікарських рослин – одна з найважливіших проблем сучасності. ЇЇ значення зростає в зв'язку з посиленням антропогенного впливу на навколишнє середовище.
Однією з найбільш цінних лікарських рослин флори України є горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) Як рослина, яка відзначається кардіологічними, сечогінними та седативними властивостями, Adonis vernalis внесений до Фармакопей багатьох країн світу і широко застосовується в науковій та народній медицині.
Інтенсивна заготівля лікарської сировини горицвіту весняного, часто з порушенням правил збору, а також зменшення площ цілинних та перелогових земель, до яких приурочені місцезростання виду, призвели до скорочення ареалу та інсуляризації популяцій горицвіту весняного в Україні. Необхідна розробка наукових основ охорони та раціонального використання Adonis vernalis в Україні. У зв'язку з цим актуальним є комплексне вивчення хорології, еколого-ценотичних особливостей місцезростань, структури популяцій та запасів Adonis vernalis в Україні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась як складова частина науково-дослідних робіт відділу природної флори Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України “Теоретичні основи та методи охорони рідкісних видів рослин еx situ та збагачення культурної флори України” (314 – ПФ № 0195 ИО 002741) і “Теоретичні основи формування інтродукційних популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин з метою їх охорони” (315 – ПФ № 0100 ИО 000418).
Мета і задачі дослідження. Мета досліджень полягала в розробці наукових основ охорони та раціонального використання рідкісного виду флори України Adonis vernalis, встановленні сучасного географічного поширення, еколого-ценотичних закономірностей місцезростань, стану природних та інтродукційних популяцій виду в Україні.
Відповідно до мети дослідження були поставлені такі задачі:
·
з'ясувати сучасний стан ареалу Adonis vernalis в межах України та його динаміку під впливом антропогенних факторів, скласти карту географічного поширення виду в Україні;
· встановити еколого-ценотичні закономірності місцезростань Adonis vernalis в Україні;
· провести аналіз просторової та вікової структури ценопопуляцій виду в Україні;
· встановити насіннєву продуктивність виду в Україні;
· визначити біологічну продуктивність надземної біомаси Adonis vernalis в різних частинах ареалу в Україні;
· підвести підсумки інтродукції та культивування Adonis vernalis в Україні і розробити рекомендації з охорони виду еx situ;
· з'ясувати причини скорочення чисельності популяцій Adonis vernalis та розробити рекомендації з охорони виду іn situ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS L.) В УКРАЇНІ (ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОХОРОНА)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок