Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ (1850 – 1900рр.)

СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ (1850 – 1900рр.)

Назва:
СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ (1850 – 1900рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,85 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ЯКОВИШИН РУСЛАН ЯРОСЛАВОВИЧ
УДК 37.034(477)
СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ
(1850 – 1900рр.)
Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано – Франківськ – 2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович,
Тернопільська обласна державна адміністрація,
заступник голови з гуманітарних питань
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор Євтух Микола Борисович,
Відділення педагогіки і психології вищої школи Академії педагогічних
наук України, академік АПН України
кандидат педагогічних наук, доцент Герцюк Дмитро Дмитрович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри педагогіки
Провідна установа: Інститут проблем виховання АПН України,
Академія педагогічних наук України, м. Київ
Захист відбудеться “27” травня 2005 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, конференц-зала
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розісланий “26” квітня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Кирста Н. Р.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Становлення державності в Україні ініціює докорінні зміни в соціальній сфері, а, відтак, і відродження духовності. Виховний вакуум періоду перебудови обумовив не лише зміну ідеалів і цінностей, а й кризові явища в моральному вихованні у контексті внутрішньої та зовнішньої політики щодо дотримання моральних норм як в молодіжному середовищі, так й у суспільстві загалом.
Отож моральний розвиток особистості означено чільним пріоритетом. Виховну стратегію затверджено в низці державних законодавчих актів: їх зміст спрямовано на утвердження в суспільстві антропоцентричної концепції (посилення відповідальності сім’ї за виховання дітей, удосконалення навчально-виховного процесу шляхом стимулювання творчого потенціалу педагогів та ін.). Особливої значущості набувають Закони України “Про шлюб і сім’ю”, “Про освіту”; Укази Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. Відповідно до їх змісту, виховання молоді слід здійснювати на основі синтезу національних і загальнолюдських цінностей, забезпечуючи становлення громадянина-патріота України як духовно багатої особистості.
Водночас сучасні соціокультурні процеси засвідчують негативні тенденції й асоціальні прояви в молодіжному середовищі. Відтак історико-педагогічне дослідження системи морального виховання розглядаємо як необхідне задля теоретичного осмислення з подальшим практичним застосуванням його здобутків у вихованні сучасних учнів.
З огляду на унеможливлення позитивних зрушень у розвитку держави без докорінних змін у духовній сфері, особливо актуалізуємо результати ретроспективної оцінки теорії та практики морального виховання. Витоки означеної проблеми знаходимо в творчій спадщині філософів (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, Сенека та ін.), педагогів і мислителів зарубіжних (Я. А. Коменський, Ж. Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, А. Дістервег та ін.) й українських (К. Ушинський, С. Русова, І. Огієнко, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський) освітніх систем. Чимале значення у вивченні порушеної проблеми має її регіональний контекст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ (1850 – 1900рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок