Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,52 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
КЛІМОВА ОКСАНА ЄВГЕНІВНА
УДК633.15:631.52
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.05 – селекція рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на Синельниківській селекційно-дослідній станції Інституту зернового господарства УААН в 2000-2003 рр.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Бєліков Євген Ілліч,
Синельниківська селекційно-дослідна станція
Інституту зернового господарства УААН,
завідувач відділу селекції кукурудзи і сорго
 
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Філіпов Генріх Леонідович,
Інститут зернового господарства УААН,
завідувач лабораторії фізіології рослин
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Чупіков Микола Михайлович,
Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН,
завідувач відділу селекції кукурудзи
Провідна установа: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення УААН,
відділ селекції та насінництва кукурудзи,
м. Одеса.
Захист відбудеться: “11” лютого 2005 р. о “1300” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 Інституту зернового господарства УААН за адресою: 49027 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14; телефон 45-02-36.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту зернового господарства УААН за адресою: 49027 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14.
Автореферат розісланий 11 січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _____________ Мусатов А.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Обмежена генетична основа цукрової кукурудзи, відсутність достатньої кількості цінного вихідного матеріалу та недосконала оцінка його селекційно-генетичних ознак ускладнює процес селекції гібридів даного підвиду. В зв'язку з цим оптимізація методики оцінки та добору інбред-них ліній є однією із найбільш актуальних проблем гетерозисної селекції цукрової кукурудзи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційна робота є складовою частиною досліджень відділу селекції кукурудзи Си-нельниківської селекційно-дослідної станції Інституту зернового господарства УААН, що виконуються згідно з державною комплексною програмою "Зернові та олійні культури" за завданням "Створити гібриди цукрової кукурудзи з вро-жайністю качанів технічної стиглості 100-120 ц/га і високим вмістом цукрів" (номер державної реєстрації 0101U002190).
Мета і задачі дослідження. Мета досліджень – визначення характеру мінливості та успадкування морфо-біологічних ознак інбредних ліній цукрової кукурудзи, диференціація їх за гетерозисними групами та удосконалення мето-дики добору батьківських форм при гібридизації. Для досягнення мети були поставлені завдання:
-
провести комплексну оцінку ліній за основними господарсько-біологіч-ними ознаками;
-
встановити діапазон мінливості та рівень екологічної стабільності прояву ознак у ліній та гібридів, а також виділити генотипи, що найбільш адапто-вані до умов вирощування північного Степу України;
-
визначити кореляційні взаємозв'язки та успадкування основних господар-сько-цінних ознак у інбредних ліній цукрової кукурудзи;
-
вивчити комбінаційну здатнісь ліній за ознакою "врожайність кондиційних качанів"та елементами її структури і якістю продукції;
-
виявити механізм генетичного контролю ознак "вміст цукрів" та "товщина перикарпу" в фазі технічної стиглості зерна;
-
виділити найбільш цінні для практичного використання інбредні лінії.
Об'єкт дослідження. Морфо-біологічні ознаки, адаптивна та комбінацій-на здатність і генетична цінність інбредних ліній.
Предмет дослідження. 46 інбредних ліній цукрової кукурудзи різних груп стиглості із робочої колекції відділу селекції.
Методи дослідження. Вимірювально-ваговий – визначення метричних характеристик рослин, качанів та зерна; лабораторний – отримання оцінок хо-лодо-, жаростійкості та вмісту цукрів; органолептичний – встановлення сма-кових якостей зерна; статистичний – виявлення ступеня домінування, комбіна-ційної здатності, варіанс і генетичних компонентів дисперсії, кореляційних вза-ємозв'язків господарсько-цінних ознак, адаптивної здатності ліній та оцінок достовірності отриманих результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок