Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (теоретико-методологічний аспект)

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (теоретико-методологічний аспект)

Назва:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (теоретико-методологічний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,10 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФІНЧУК ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА
УДК 37. 018. (100)
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
(теоретико-методологічний аспект)
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному лінгвістичному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України
Євтух Микола Борисович,
АПН України, Відділення педагогіки і
психології вищої школи, академік-секретар.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Кемінь Володимир Петрович,
Дрогобицький державний педагогічний
університет ім. І.Франка, декан
факультету романо-германської філології;
кандидат педагогічних наук, професор
Червонецький Володимир В’ячеславович,
Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов,
проректор з наукової роботи.
Провідна установа: Інститут проблем виховання АПН України,
лабораторія сімейного виховання.
Захист відбудеться 22 листопада 2001 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.29.053.01 у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
Автореферат розісланий 20 жовтня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Л.Л.Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та ступінь дослiдженостi теми. У свiтовiй практицi набуває поширення нова етика вiдносин з дiтьми, яка знайшла своє відображення у Конвенцiї про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у листопадi 1989 року. В нiй зазначаються основні права дитини: на виживання, розвиток i захист; проголошено: основнi потреби дiтей прiоритетнi при розподiлi ресурсiв життєзабезпечення.
Ці положення Конвенції - важливий орiєнтир для України, в якiй сьогоднi iнтенсивно "розмивається" соцiально-виховна iнфраструктура дитинства в сфері здоров'я, освiти, вiдпочинку, культури, спорту. Спосiб життя дiтей, рiвень їхнього розвитку стають найважливiшим iндикатором рівня розвитку країни.
Модернiзацiя суспiльних вiдносин у ХХ столiттi значною мірою вплинула на функцiонування сiмей, їх склад, структуру, демографiчну поведiнку. Об'єктивнi тенденцiї змiни шлюбно-сiмейних вiдносин сприяли автономiзацiї i нуклеаризацiї сiм'ї. Суттєвi змiни вiдбулися в поглядах людей на шлюб, сiмейнi стосунки, роль чоловiка та жiнки. Спостерiгається скорочення числа шлюбiв, зростання позашлюбних народжень, розлучень, кiлькостi неповних сiмей i дiтей, якi в них виховуються.
У щорiчнiй доповiдi Президентовi України, Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України "Про становище молодi в Українi (за пiдсумками 1999 року)", опублiкованiй у 2000 роцi Державним комiтетом України у справах сiм'ї та молодi та Українським iнститутом соцiальних дослiджень наголошується, що "соцiальний iнститут сiм'ї, зокрема молодої, потребує прийняття невідкладних рiшень i реалiзацiї заходiв щодо його змiцнення i розвитку" (Щорiчна доповiдь Президентовi України, Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України.-К: Український iнститут соцiальних дослiджень, 2000.- С.34.).
На жаль, негативнi тенденцiї суспiльного розвитку стають все бiльш стiйкими. Розрiзненiсть впливу сiм'ї, соцiуму, рiзного роду державних i громадських органiзацiй в кiнцевому результатi справляють негативний вплив на ефективнiсть виховної діяльності батьків. При цьому одним iз найважливiших факторiв успiшного вирiшення даної проблеми стає пiдвищення ролi сiм'ї як активного суб'єкта соцiуму, що формує особистiсть.
Поглиблюється дезорганiзацiя життя сiмей, руйнуються морально-етичнi норми i традицiї. Зростає конфлiктнiсть у стосунках мiж подружжям, батьками та дiтьми, посилюється їхній депресивний стан, що є наслiдком економiчної, правової i моральної незахищеностi, знижується роль сiм'ї в соцiалiзацiї дiтей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ (теоретико-методологічний аспект)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок