Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Назва:
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,65 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Шталь Тетяна Валеріївна
УДК 658.62:658.87
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Спеціальність 08.07.05 економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному університеті харчування
та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент
Андросова Тетяна Василівна,
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
завідувач кафедри міжнародної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Садеков Алімжан Абдуллович,
Донецький державний університет економіки та
торгівлі ім. М. Туган- Барановського,
завідувач кафедри економіки підприємства;
кандидат економічних наук, доцент
Чеканова Любов Григорівна,
Харківська національна академія міського
господарства, доцент кафедри економіки та
будівництва.
Провідна установа Львівська комерційна академія, кафедра економіки
підприємства, Укоопспілка, м. Львів
Захист дисертації відбудеться “27“ квітня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий “24” березня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення конкурентоспроможності та реалізації конкурентних переваг суб’єктів господарювання в умовах розвитку ринкової економіки в Україні тісно пов'язане з процесами раціонального формування й ефективного використання ресурсного потенціалу. У зв'язку з цим вимагають теоретичного й практичного розв’язання проблеми стратегічного і тактичного управління ресурсами як єдиної підсистеми в економіці підприємства. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень потребує належного апарату оцінки, що дозволяє визначити, на якому рівні нині знаходиться підприємство та які його перспективи. Торгівля, яка стрімко розвивається у сучасних умовах, залучає у сферу своєї діяльності значні матеріальні, фінансові та трудові ресурси, що визначає актуальність наукових досліджень у галузі оцінки можливостей, ефективності формування й функціонування сукупності ресурсів на рівні окремих підприємств галузі.
Певні проблеми управління ресурсами й потенціалом підприємств досліджували такі зарубіжні вчені-економісти: Ансофф І., Байє М., Йєннер Т., Піндайк Р., Рубінфельд Д., Росс С., Лесбенстейн Х., Друкер П., Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф., Леклерк Е. та ін. Питання оцінки ефективності використання окремих видів ресурсів, формування стратегічного, економічного та виробничого потенціалів підприємства розглядали Гальперін В.М., Ігнатієва С.М., Моргунов В.І., Градов О.П., Попов Е.В., Джаін І.О., Донець Ю.Ю., Плишевський Б., Герасимчук В.Г., Кондратьєв М.Д., Лапін Е.В. та ін. Дослідженням безпосередньо в торгівлі за цим напрямком присвячені праці Бланка І.О., Мазаракі А.А., Ушакової Н.М., Лігоненко Л.О., Садекова А.А., Власової Н.О. та ін.
Аналіз опублікованих праць і практика господарської діяльності засвідчують недостатню розробленість принципово важливих питань, пов'язаних з формуванням ефективної системи управління ресурсним потенціалом як єдиної економічної підсистеми підприємства. Дотепер належно не вивчені комплексні методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу, що забезпечують ефективність процесу управління ним у межах загальних стратегічних цілей і завдань розвитку підприємства. Ці проблеми, їх актуальність, практична потреба й зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та напрямки дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського державного університету харчування та торгівлі за темами: № 16-01-02Б “Торгівля як елемент ринкової інфраструктури в період ринкової та структурної трансформації”, особистий внесок полягає у дослідженні тенденцій та факторів розвитку ресурсної бази внутрішньої торгівлі України; № 16-03-04Б “Основи формування конкурентоспроможності національної економіки”, особистий внесок полягає у визначені проблеми ресурсного та ринкового підходів до формування конкурентних переваг суб'єктів господарювання й обґрунтуванні методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності на основі ресурсно-ринкового підходу; № 10-05Д “Умови підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону для іноземних інвесторів”, особистий внесок полягає у формулюванні принципів формування системи показників оцінки ресурсного потенціалу регіону та суб'єктів господарювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок